Bepridil

FDA категория по време на бременност – С

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт -  блокер на калциевите канали/антиангинален препарат

Действие

Bepridil се използва за лечение на ангина пекторис. Bepridil инхибира навлизането на калция в миокардните и васкуларни гладкомускулни клетки, което има за последствие инхибиране на контрактилната способност на кардиомиоцитите, както и развитие на вазодилатация. Bepridil инхибира също активността на бързите натриеви канали в кардиомиоцитите и васкуларната гладка мускулатура. Притежава проаритмична активност. Терапевтичният ефект от приложението на Bepridil е развитие на коранарна вазодилатация и редуциране честотата и остротата на сърдечните атаки при пациентите страдащи от ангина пекторис. След орално приложение Bepridil се абсорбира добре; преминава през плацентата и навлиза в кърмата също така. Метаболизира се предимно в черния дроб до неактивни метаболити, които се елиминират ренално. Плазменият полу-живот на Bepridil при използване на мултиплени дози е 42 часа. Началото на терапевтичният ефект настъпва в първите 8 дни от приложението на Bepridil, а продължителността на постефекта на единично приетата доза Bepridil е 24 часа.

Лекарствена форма

 Таблетки 200, 300 и 400 мг Bepridil

Дозировка

Орално (възрастни) 200 мг приети сутрин, веднъж дневно, след 10 дни ако е необходимо дозата може да се увеличи на 300 мг/дневно приети пак еднократно, но не повече от 400 мг/дневно.

Противопоказания

Свръхчувствителност към Bepridil; синдром на болният синусов възел; АV-блок ІІ-ра и ІІІ-та степен; ниво на систолното кръвно налягане под 90 милиметра жив.стълб; пролонгиран QT-интервал; данни за преживени вентрикуларни аритмии. Bepridil трябва да се ползва с особено внимание при: тежкостепенна хепатална увреда (препоръчва се редукция на дозата); гериатрични пациенти, поради повишен риск от развитие на хипотония (препоръчва се редукция на дозата); тежкостепенна ХБН – дозата трябва да се редуцира задължително; положителна анамнеза за преживени вентрикуларни аритмии и/или данни за налична сърдечна недостатъчност; период на бременност и лактация.

Странични реакции

Световъртеж, главоболие, повишена раздразнителност, абнормални сънища, повишена общо безпокойство, объркване, психиатрични нарушения, седатация; нарушение на зрението, епистаксис; белодробна конгестия, диспнея, кашлица; индуциране на аритмии, екзацербация на налична сърдечна недостатъчност, брадикардия, палпитации, гръдна болка, хипотония, синкоп, тахикардия; хепатотоксичност, гадене, анорексия, констипация/диария, диспепсия, сухота в устата; нотурия, дизурия, сексуални дисфенкции, често уриниране; дерматит, кожни зачервявания, фотосензитивност, пруритус/уртикария; гинекомастия, хипергликемия; анемия, левкопения, тромбоцитопения; наддаване на тегло; ставна скованост, мускулни спазми; тремор, парестезия; гингивална хиперплазия; синдром на Стивънс-Джонс

Препаратът притежава редица лекарствени взаимодействия и преди употребата му ако те не се познават добре лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в специализираните бази данни относно лекарствените взаимодействия