Bepotastine

FDA категория по време на бременност – С

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт -  офталмологичен лекарствен продукт/антихистамин

Действие

Bepotastine се използва за лечение на сухотата на очите, която е породена от развитието на алергичен конюнктивит. Bepotastine действа като Н1-рецепторен антагонист; инхибира отделянето на хистамин от мастоцитите; не се свързва или не деактивира хистамин. Терапевтичният ефект от приложението на Bepotastine е намаление на сухотата в очите при наличие на алергичен конюнктивит.  Bepotastine притежава известна системна резорбция след офталмологичното му приложение. Минимална чернодробна метаболизация; 75-90% се елиминира в непроменен вид чрез урината. Началото на антихистаминната активност на Bepotastine настъпва 15 минути след приложението на препарата, пиков антихистаминен ефект се наблюдава след 1-2 часа, а продължителността на действие на единично приложената доза е 12 часа.

Лекарствена форма

 Разтвор за офталмологично приложение съдържащ 1.5% Bepotastine

Дозировка

По 1 капка във всяко око два пъти дневно.

Противопоказания

Свръхчувствителност към Bepotastine. Препаратът трябва да се употребява особено внимателно при: контакт с очни лещи; период на бременност и лактация; ефикасността и безопасността на Bepotastine при деца под 2 годишна възраст не е доказана все още.

Странични реакции

 Главоболие; назофарингит; промяна във вкуса след употребата на Bepotastine.

Препаратът притежава редица лекарствени взаимодействия и преди употребата му ако те не се познават добре лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в специализираните бази данни относно лекарствените взаимодействия