Benztropine

FDA категория по време на бременност – С

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт -  антипаркинсовон препарат/антихолинегик

Действие

Benztropine се използва за допълнително лечение на всички форми на болестта на Паркинсон, вкл.лекарствено-индуцираните екстрапирамидни реакции,както и за лечение на остри дистоничнин реакции. Benztropine блокира допаминергичната активност в ЦНС, която е потанциално отговорна за симптомите на болестта на Паркинсон; възстановява естественит баланс на невротрансмитерите в ЦНС. Терапевтичният ефект от приложението на Benztropine е намаление на ригидността и тремора. След мускулно приложение Benztropine се абсорбира добре, началото на терапевтичният му ефект настъпва след минути (при парентерално приложение) и до 1-2 часа при орално приложение; пиков терапевтичен ефект се наблюдава няколко дни след употребата на Benztropine; прилодължителността на единично приложената доза е 24 часа.

Лекарствена форма

Таблетки 0.5, 1 и 2 мг; ампули 1 мг/мл.

Дозировка

При болест на Паркинсон

Орално, 1-2 мг/дневно, приложени в 1-2 равнодозови приема.

Остри дистонични рекации

Първоначално венозно или мускулно в доза 1-2 мг, после орално 1-2 мг/дневно в 1-2 равнодозови приема.

Лекарствено индуцирани екстрапирамидни реакции

Парентерално в доза 1-4 мг, мускулно или венозно дадени наведнъж или два пъти дневно, после орално в доза 1-2 мг/1-3 пъти дневно.

Противопоказания

Benztropine е противопоказан за приложение при данни за хиперсензитивност към препарата; при деца под 3 годишна възраст; при пациенти със затворено-ъглова глаукома; при тардивна дискинезия. Benztropine трябва да се ползва с особено внимание при данни за: простатна хиперплазия; данни за епилептични гърчове; при сърдечни аритмии; в период на бременност и лактация, както и при гериатрични пациенти, защото има повишен риск от развитие на нежелани странични реакции при тази възрастова група.

Странични реакции

Неблагоприятна промяна в менталният статус на пациентът, объркване, депресия, халюцинации, главоболие, седатация и обща мускулна слабост; нарушение на зрението, сухота в очите, мидриаза; аритмии, хипотония, палпитации, тахикардия; констипация, сухота в устата, гадене, илеус;уринна ретенция; намалено изпотяване.

Препаратът притежава редица лекарствени взаимодействия и преди употребата му ако те не се познават добре лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в специализираните бази данни относно лекарствените взаимодействия