Benzonatate

 

FDA категория по време на бременност – С

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  антитусив/локален анестетик

 

Действие:  Benzonatate се употребява за подтискане на непродуктивна кашлица, поради наличие на минорни бронхиални дразнения. Приложението на Benzonatate редуцира активността на кашличните рецептори в аферентните фибри на вагуса, които достигат белодробната мукоза, плеврата и трахеята. `Вероятно подтиска трансмитирането на кашлечният рефлекс и централно. Терапевтичният ефект от приложението на Benzonatate е редуциране интензивността на кашлицата. Продължителността на ефекта на единично приетата доза Benzonatate е 6-8 часа, а началото на терапевтичният ефект настъпва 15 минути след употребата на препарата.

 

Лекарствена форма:  капсули съдържащи по 100 и 200 мг Benzonatate

 

Дозировка:  орално, 3 х 100 мг дневно. МДД 600 мг.

При наличие на редуциран ренален клирънс дозата се определя по съответните стандарти за приложение на препарати на фона на бъбречна недостатъчност. 

 

Противопоказания: свръхчувствителност към Benzonatate, кръстосана сензитивност с другите видове естерни локални анестетици. Benzonatate не трябва да се употребява в период на бременност/лактация, както и при педиатрични пациенти.

 

Странични реакции:  главоболие, лек световъртеж и седатация; назална конгестия, парене в очите; констипация, гастроинтестинално дразнене, повръщане; пруритъс, кожни ерупции; неопределени оплаквания в областта на сърцето; хиперсензитивни реакции от всякакъв вид. 

Различни лекарствени взаимодействия, преди употребата на препарата лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в съответната специализирана база данни!