Benzocaine

 

FDA категория по време на бременност – С

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт – локален анестетик

 

Действие: Benzocaine се използва локално за успокояване на пруритус или болка причинени от минорни заболявания като леки изгаряния, абразии, ухапване от насекоми, дерматит, хемороиди или други форми на кожно дразнене. Benzocaine се използва и в стоматологията за предизвикване на локална анестезия на мукозните повърхности преди стоматологични манипулации или ендоскопии/интубации, защото потиска рефлекса за повръщане. Benzocaine инхибира инициирането и провеждането на нервните импулси в сензорните нерви. Терапевтичният ефект от приложението на Benzocaine е загуба на кожна/мукозна чувствителност, както и на чувството за болка/сърбеж. Benzocaine се абсорбира слабо през интактната кожа/мукоза, степента на абсорбция е правопорционална на площтта върху която се нанася Benzocaine, кактои наличието на абразии в участъка, който ще се анестезира. Benzocaine е естерен тип локален анестетик, който се матеболизира в плазмата и черният дроб от холинестеразите. Продължителността на терапевтичният пост ефект на Benzocaine е от 20 минути до 4 часа.

 

Лекарствена форма: гелове/кремове/унгвенти съдържащи различни концентрации Benzocaine; орален аерозол 20% Benzocaine; таблетки за смучене съдържащи 2 мг Benzocaine

 

Дозировка: прилага се локално 15-20 минути преди манипулацията; по 1-3 впръсквания дневно от аерозола или не повече от 6 табл.дневно за смучене

При наличие на редуциран ренален клирънс дозата се определя по съответните стандарти за приложение на препарати на фона на бъбречна недостатъчност. 

 

Противопоказания: свръхчувствителност към Benzocaine, като при Benzocaine има кръстосана алергенна чувствителност към другите амиди или естерни локални анестетици; свърхчувствителност към някоя от съставките на лекарствената формула вкл.стабилизатори/консерванти; наличие на активни кожни/мукозни инфекции на областта, която ще се анестезира; не се ползва в офталмологията; някои лекарствени формули съдържат алкохол и поради това не трябва да се ползват при пациенти, които са свръхчувствителни към алкохол; Benzocaine не трябва да се ползва при деца под 2 годишна възраст. Benzocaine трябва да се ползва с особено внимание при: пациенти, които са с ниска интелигентност; при нужда от анестезия на големи мукозни или кожни области; не се препоръчва продължителната употреба на Benzocaine; малки деца – повишен риск от развитие на системна токсичност, трябва да се употребяват ниски дози Benzocaine; възрастни пациенти – повишен риск от системна токсичност, трябва да се употребяват ниски дози.

 

Странични реакции: подтискане рефлекса за повръщане; парене, оток, кожно/мукозно дразнене; уртикария; всички видове алергични реакции вкл.анафилаксия.

Различни лекарствени взаимодействия, преди употребата на препарата лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в съответната специализирана база данни!