Benazepril

 

FDA категория по време на бременност – D

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  антихипертензивен препарат/АСЕ-инхибитор

 

Действие: Benazepril се използва самостоятелно или едновременно с други препарати за лечение на артериалната хипертония. Benazepril както другите АСЕ-инхибитори блокира конверсията на Ангиотензин I до вазаконстриктора Ангиотензин II. АСЕ-инхибиторите също предотвратяват деградацията на брадикинин и другите вазодилататорни простагландини. Benazepril увеличава плазмените нива на ренин и намаля нивата на алдостерон, нетният ефект е развитие на системна вазодилатация. Терапевтичният ефект от приложението на Benazepril е редукция на повишеното артериално кръвно налягане. След орално приложение се абсорбират в системнотот кръвообръщение около 37% Benazepril; преминава през плацентата и малки количества се отделят в кърмата. Свързването с плазмените протеини на Benazepril е 95%. Benazepril е пролекарсство, което се конвертира в черният дроб до активно действащият бензаприлат; 20% се елиминира чрез урината, а 10% имат билиарна екскреция. Плазменият полу-живот на бензаприлат е 10-11 часа. Началото на терапевтичният ефект на Benazepril настъпва до 1 час след употребата му, пиков антихипертензивен ефект се наблюдава 1-2 седмици след началото на приложението на препарата, а терапевтичният антихипертензивен постефект продължава малко над 24 часа.

 

Лекарствена форма:  таблетки 5, 10, 20 и 40 мг.

 

Дозировка: възрастни – 10 мг веднъж дневно първоначално, постепенно ако е необходимо дозата се увеличава на 20-40 мг/дневно, при пациенти приемащи диуретици първоначалната доза е 5 мг/дневно; деца на възраст над 6 години – 0.2 мг/кг/веднъж дневно, постепенно ако е необходимо дозата може да се увеличи на 0.6 мг/кг/веднъж дневно, но не повече от 40 мг/дневно.

При наличие на редуциран ренален клирънс дозата се определя по съответните стандарти за приложение на препарати на фона на бъбречна недостатъчност. 

 

Противопоказания: свръхчувствителност към Benazepril; положителна анамнеза за ангиоедем с или без употреба на АСЕ-инхибитори; едновременна употреба с инхибитори на рениновата секреция при диабетици с креатининов клирънс под 60 мл/мин; бременност; период на лактация. Benazepril трябва да се употребява с особено внимание при: хиповолемични пациенти; пациенти с ХБН; чернокожи пациенти (АСЕ-инхибиторите са ниско ефективни при тях приложени самостоятелно); преди операция/обща анестезия (повишен риск от развитие на хипотония); педиатрични пациенти на възраст под 6 години; възрастни пациенти – препоръчва се по-ниска първоначална доза при тях.

 

Странични реакции: световъртеж, сънливост, повишена обща уморяемост; суха кашлица; хипотония; гадене; влошаване на реналната функция; кожни зачервявания; хиперкалемия; ангиоедем.

Различни лекарствени взаимодействия, преди употребата на препарата лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в съответната специализирана база данни!