Bedaquiline

 

FDA категория по време на бременност – В

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт – антитуберкулозен лекарствен продукт/диарилхинолон

 

Действие: Bedaquiline се използва (еднивременно с най-малкото още три лекарства) за лечение на мултилекарствена белодробна туберкулоза при възрастни пациенти, когато другите лекарствени режими са претърпели неуспех. Bedaquiline инхибира синтезата на бактериалната аденозин тридосфатаза, която е необходима за осъществяването на бактериалните енергийни цикли. Терапевтичният ефект от приложението на Bedaquiline е намаляне развитието на туберкулозният процес. Храната увеличава абсорбцията на препарата двойно. Свързването на Bedaquiline с плазмените протеини е над 99.9%. Метаболизира се чернодробно от чернодробните трансаминази, незначителна ренална елиминация, елиминира се предимно чрез фецеса.

 

 

Лекарствена форма:  таблетки 100 мг.

 

Дозировка: орално, 400 мг/веднъж дневно в продължение на 2 седмици, след това по 200 мг/3 пъти седмично в продължение на 22 седмици.

При наличие на редуциран ренален клирънс дозата се определя по съответните стандарти за приложение на препарати на фона на бъбречна недостатъчност. 

 

Противопоказания: едновременна употреба с мощни CYP3A4 инхибитори или индуцери; период на лактация. Bedaquiline трябва да се използва с особено внимание при едновременна употреба на Ритонавир/Лопинавир; при наличие на електролитни аномалии, които трябва да се коригират преди употребата на Bedaquiline; пациенти с тежкостепенна хепатална увреда; едновременна употреба на препарати, които също пролонгират QT-интервала; положителна анамнеза за преживян епизод от камерна тахикардия; хипотироидизъм, брадиаритмии, както и при пациенти с недобре компенсирана сърдечна недостатъчност; в период на бременност; безопасността на употреба на Bedaquiline при педиатрични пациенти не е доказана все още.

 

Странични реакции: главоболие; хемоптиза; QT-пролонгация; гадене, повръщане, анорексия, токсичен хепатит, зачервявания, артралгии/миалгии.

Различни лекарствени взаимодействия, преди употребата на препарата лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в съответната специализирана база данни!