Beclomethasone

 

FDA категория по време на бременност – С 

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –   кортикостероид за инхалаторна употреба

 

Действие:  Beclomethasone се използва за профилактика и поддържащо лечение на пациенти с бронхиална астма, като приложението му може да доведе до елиминиране на нуждата от употребата на кортикостероиди за системна употреба. Beclomethasone представлява мощен, локално действащ анти-инфламаторен и имуномодулиращ препарат, чието приложение намаля броя на астматичните екзацербации и подобрява симптоматиката на болестта.  При инхалаторна употреба се абсорбират в системното кръвообръщение около 20% от приложената доза от Beclomethasone. Beclomethasone преминава през плацентата и навлиза в кърмата. След инхалаторното си приложение Beclomethasone се конвертира до Beclomethasone-17-монопропионат (активен метаболит), който се екскретира чрез фецеса на пациента. Плазменият полу-живот на Beclomethasone е 2.8 часа. Началото на терапевтичният ефект на Beclomethasone настъпва в първите 24 часа от приложението му, пиков терапевтичен ефект настъпва след 1-4 седмици, а продължителността на постефекта не е известна.

 

 

Лекарствена форма: аерозол отделящ 40 гами на доза

 

Дозировка: пациента над 12 годи възраст и възрастни пациенти – 40-160 гами/два пъти дневно; деца на възраст 5-11 години – 40-80 гами/два пъти дневно.

При наличие на редуциран ренален клирънс дозата се определя по съответните стандарти за приложение на препарати на фона на бъбречна недостатъчност. 

 

Противопоказания: свръхчувствителност (продукта съдържа алколол); остра астматична атака. Beclomethasone трябва да се ползва с особено внимание при наличие на активни белодробни, нелекувани инфекции, пациенти страдащи от захарен диабет и глаукома; пациенти с налична имуносупресия; пациенти употребяващи кортикостероиди за системна употреба (преустановяване приема им трябва да става особено внимателно и постепенно); при бременни пациентки; ефикасността и безопасността не е установена при пациента на възраст под 5 години.

 

Странични реакции:  главоболие, катаракта, дисфония, орофарингеални фунгиални инфекции, фарингит, ринит, кашлица, парадоксален бронхоспазъм, белодробно хриптене, адренална супресия при продължителна употреба; намаление на костната минерална плътност – при продължителна употреба; парадоксални хиперсензитивни реакции.

Различни лекарствени взаимодействия, преди употребата на препарата лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в съответната специализирана база данни!