Becaplermin

 

FDA категория по време на бременност - С

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  дерматологичен продукт за локална употреба/тромбоцит добит разстежен фактор

 

Действие: Becaplermin се използва за лечение на невропатични диабетни язви локализирани по долните крайници на пациента, които се развиват най-често поради неадекватно кръвоснабдяване на крайниците в условията на наличен захарен диабет. Becaplermin потенциира хемотаксиса на клетките заангажирани във възстановяването на улцерациите, стимулира образуването на гранулационна тъкан. Терапевтичният ефект от приложението на Becaplermin е ускоряване процеса на оздравяване на невропатичните язви при диабетиците. Системната абсорбция на Becaplermin е в размер на 3% от приложената доза на препарата. Дистрибуцията му е предоминантно локална; плазмен полу-живот и метаболизъм – неизвестни. Началото на терапевтичният ефект на Becaplermin може да бъде забавен по различни причини и да отнеме до 10 седмици преди той да се прояви.

 

 

Лекарствена форма:  гел съдържащ 100 гами Becaplermin/1 грам в туби по 7.5 и 15 мл.

 

Дозировка:  локално се аплицира върху невропатичната язва по веднъж на 12 часа.

При наличие на редуциран ренален клирънс дозата се определя по съответните стандарти за приложение на препарати на фона на бъбречна недостатъчност. 

 

Противопоказания: свръхчувствителност към Becaplermin или парабени; известна на пациента/лекаря неоплазия на мястото на апликацията на препарата; инфектирани язви. Becaplermin трябва да се ползва с особено внимание при наличие на пеоплазия (солидна или не), както и в период на бременност; ефективността на Becaplermin не е доказана при педиатрични пациенти. 

 

Странични реакции: еритематозни реакции на мястото на апликация на Becaplermin; индуциране на латентен подлежащ малигнитет на мястото на апликацията; 

Различни лекарствени взаимодействия, преди употребата на препарата лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в съответната специализирана база данни!