Basiliximab

 

FDA категория по време на бременност - В

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт – моноклонално антитяло/имуносупресант

 

Действие:  Basiliximab се използва за превенция на остро органно отхвърляне при пациенти, които са били подложени на ренална трансплантация и употребяват кортикостероиди/циклоспорин. Basiliximab се свързва и блокира специфичнни рецептори на интерлевкин 2 върху повърхността на активираните Т-лимфоцити. Терапевтичният ефект от приложението на Basiliximab е профилактика на острото органно отхвърляне на присаденият бъбрек. Венозното приложение на Basiliximab има за последица пълна бионаличност; метаболизма/екскрецията на Basiliximab не е известна все още; плазменият полу-живот на Basiliximab е 7.2 дни. Началото на терапевтичният ефект на Basiliximab настъпва 2 часа след венозното му приложение и продължава 36 дни след края на последната апликация на Basiliximab.

 

Лекарствена форма:  флакони съдържащи 10 и 20 мг Basiliximab; 

 

Дозировка: ВЕНОЗНО, при възрастни и деца над 35 кг.: 20 мг приложение 2 часа преди трансплантацията, като приложението в същата доза се повтаря в продължение на 4 дни след трансплантацията, ако тя е била успешна, ако не е била успешна Basiliximab не се прилага по нататъка.

ВЕНОЗНО, деца под 35 кг.: 10 мг 2 часа преди трансплантацията и после в същата доза 4 дни посттрансплантационно, ако трансплантацията е била успешна. 

При наличие на редуциран ренален клирънс дозата се определя по съответните стандарти за приложение на препарати на фона на бъбречна недостатъчност. 

 

Противопоказания:  свръхчувствителност към Basiliximab; период на бременност и лактация. Basiliximab трябва да се ползва с особено внимание при пациентки с детероден потенциал, както и при гериатрични пациенти, защото при тях има повишен риск от развитие на чести опотюнистични инфекции.

 

Странични реакции:  светъвъртеж, безсъние, повишена обща уморяемост; катаракта и абнормално зрение; кашлица; сърдечна недостатъчност, оточен синдром, хипертония, екзацербация на ангина пекторис, аритмии и хипотония; абдоминални болки, констипация, гадене/повръщане, гинкивална хиперплазия, лекарствена стоматит, кървене от гастроинтестиналният тракт; акне, кожни улцерации, хиперхидроза, пруритус, хипер-/хипогликемия; ацидоза, хиперхолестеролемия, хиперкалемия, хипокалциемия, хипофосфатемия, хипокалиемия; кървене от необичайни места, коагулационни аномалии; болки по костите и ставите; тремор, невропатия, парестезии; хиперсензитивни реакции от всякакъв вид.

Множество лекарствени взаимодействия, преди употребата на препарата лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в съответната специализирана база данни!