Balsalazide

 

FDA категория по време на бременност - В

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт – гастроинтестинален антиинфламаторен препарат

 

Действие:  Balsalazide се използва за лечение на лек до средно тежък активен улцерозен колит. Balsalazide се мебатолизира в колона до месаламин (5-аминосалицилова киселина), който действа локално антиинфламаторно. Терапевтичният ефект от приложението на Balsalazide е редуциране на симптоматиката на улцеративният олит по време на неговата екзацербация.  Бионаличността на Balsalazide е много ниска и вариабилна, Balsalazide се доставя в непроменен вид в колона на пациента, но афинитета на абсорбироното количество Balsalazide към плазмените протеини е над 99%. Бактериите в кколона разграждат Balsalazide до месалазин и неактивни метаболити, което се екскретират чрез фецеса. За да се прояви терапевтичният ефект на Balsalazide е необходимо време, понякога до 8 седмици от началото на приема на препарата; продължителността на посттерапевтичният ефект на Balsalazide не е известна.

 

Лекарствена форма: капсули 750 мг; таблетки 1100 мг 

 

Дозировка: орално, възрастни – 3 капсули по 750 мг 3 пъти дневно на гладно в продължение на 8-12 седмици; таблетките НЕ СЕ УПОТРЕБЯВАТ ОТ ЖЕНИ, тяхната доза при мъжете е 3 таблетки приети наведнъж 2 пъти дневно в продължение до 8 седмици. ДЕЦА на възраст 5 – 17 години: 3 х 1 капсула на гладно в период до 8 седмици.

При наличие на редуциран ренален клирънс дозата се определя по съответните стандарти за приложение на препарати на фона на бъбречна недостатъчност. 

 

Противопоказания: Balsalazide не трябва да се употребява при свръхчувствителност към салицилати или техните метаболити. Balsalazide трябва да се ползва с особено внимание при: пациенти с пилорна стеноза; пациенти с ренални/хепатални увреди; период на бременност; безопасността на Balsalazide в период на лактация не е доказана, същото се отнася и при употребата на препарата в педиатрията. 

 

Странични реакции: хепатотоксичност, абдоминални болки, диария.

Множество лекарствени взаимодействия, преди употребата на препарата лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в съответната специализирана база данни!