Bacitracin

 

FDA категория по време на бременност - неизвестна

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт – химиотерапевтик за системна/локална употреба

 

Действие: Bacitracin се използва парентерално (мускулно) за лечение на пневмонии при новородени, които са причинени от чувствителни към действието на антибиотика `стафилококи; прилага се и топикално/офталмологично за лечение на локални инфекции причинени от чувствителни микроорганизми.  Bacitracin инхибира синтезата на бактериалната клетъчна стена чрез предотвратяване трансфера на мукопротеините в разстящите клетъчни стени. БАКТЕРИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ. Ефективен е срещу Стрептококи/Стафилококи. След мускулно приложение Bacitracin се абсорбира добре; слабо се абсорбира от мукозните мембрани. Bacitracin има лоша ЦНС пенетрация. Около 10-40% от приложената доза се екскретира в непроменен вид чрез урината. Плазменият полу-живот на Bacitracin не е известен. Максимален терапевтичен ефект настъпва 2-3 часа след приложението на Bacitracin, продължителността на терапевтичният ефект на единично приложената доза не е известен.

 

Лекарствена форма:  флакони съдържащи 500 000 единици Bacitracin/флакон; унгвенти съдържащи 500 единици Bacitracin/1 грам. 

 

Дозировка:  ТОПИКАЛНО – поразените участъци се намазват 1-5 пъти дневно; ПАРЕНТЕРАЛНО (мускулно) при новородени над 2.5 кг – 1000 единици/кг/дневно, разпределени в 2-3 равнодозови приложения; при новородени под 2.5 кг – 900 единици/кг/дневно, разпределени в 2-3 равнодозови приложения. 

При наличие на редуциран ренален клирънс дозата се определя по съответните стандарти за приложение на препарати на фона на бъбречна недостатъчност. 

 

Противопоказания: свръхчувствителност към Bacitracin; ренални нарушения. Bacitracin трябва да се ползва с особено внимание при наличие на дехидратация при пациенти, в период на бременност. 

 

Странични реакции:  кожни зачервявания, псевдомембранозен колит, гадене/повръщане; ренални увреди; болка на мястото на инжектирането. 

Множество лекарствени взаимодействия, преди употребата на препарата лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в съответната специализирана база данни!