Azreonam

 

FDA категория по време на бременност - В

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –   монобактамен антибиотик

 

Действие:  Azreonam се използва за лечение на сериозни Gram (-) инфекции включително:

·     Септикемия

·     Кожни инфекции, както и инфекции на кожните структури

·     Интра-абдоминални инфекции

·     Гинекологични инфекции

·     Инфекции на респираторният тракт

·     Инфекции на уринарният тракт

Използва се и за лечение на мултирезистентни инфекции причинени от аеробни Gram (-) патогени

Инхалаторната форма на Azreonam се използва за лечение на белодробни инфекции при пациенти с кистична фиброза, които са причинени от Псевдомонас аеругиноза

Azreonam се свързва с бактериалната клетъчна стена и я лизира, което предизвиква апоптоза при патогена. БАКТЕРИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ спрямо чувствителните нокси.

Ефективен е срещу Gram (-) аеробни нокси само:

·     Ешерихия коли

·     Серратия

·     Клибсиела

·     Цитобактер

·     Протеус мирабиле

·     Псевдомонас аерогиноза

·     Ентеробактер

·     Хемофилус инфлуеце

НЕ Е ЕФЕКТИВЕН срещу:

·     Стафилококус ауреус

·     Ентерококус

·     Бактероидес фрагилиси

·     Стрептококи

Дори при мускулно приложение абсорбцията на Azreonam е добра, но при инфалаторно приложение са абсорбира слабо; Широко разпространение в организма на пациента; преминава в плацентата, известни количества се откриват и в кърмата; високи концентрации се установяват в храчките на пациента при инхалаторно приложение на Azreonam. Свързването с плазмените протеини е 56%; 60-70% от приложената доза се елиминира в непроменен вид през бъбреците, малки количества от Azreonam подлежат на чернодробна метаболизация до неактивни метаболити. Плазменият полу-живот на Azreonam при възрастни е 1.5-2 часа, а при новородени 2-9 часа, както и при пациенти с бъбречна недостатъчност. Продължителността на единично приложената парентерално/инхалаторно доза е 6-9 часа.

 

Лекарствена форма:  флакони съдържащи 500 мг, 1 гр и 2 гр. Azreonam; лекарствена форма за небулизация съдържаща 75 мг Azreonam в един флакон

 

Дозировка:  МУСКУЛНО/ВЕНОЗНО, при възрастни – в зависимост от тежестта на инфекцията 1-2 грама през 6, 8 или 12 часа. ПЕДИАТРИЧНА парентерална ДОЗА – 30 мг/кг през 6, 8 или 12 часа; новородени под 2 кг – 30 мг/през 8-12 часа. ИНХАЛАТОРНО – по 1 инхалация (75 мг) 3 пъти дневно в продължение на 28 дни. При наличие на редуциран ренален клирънс дозата се определя по съответните стандарти за приложение на препарати на фона на бъбречна недостатъчност. 

 

Противопоказания:  свръхчувствителност към Azreonam. Azreonam трябва да се ползва с особено внимание при пациенти с редуциран креатининов клирънс; при пациенти алергични към пеницилин/цефалоспорини, защото може, макар и рядко да има кръстосана свръхчувствителност към препаратите; пациенти с намален форсиран експираторен обем; в период на бременност и лактация; ефективността на инхалаторната форма не е доказана все още при деца на възраст под 7 години; гериатрични пациенти – трябва да се има предвид възраст обусловената редукция на реналният лирънс

 

Странични реакции:  гърчове; назална конгестия при инхалаторната форма на препарата; гръдна опресия – при инхалаторната форма на препарата; клостридиум дефициле асоциирана диария, абдоминална болка, промяна във вкуса на пациента – при ингалаторната форма, диария, гадене/повръщане; бронхоспазъм – при инхалаторната форма на препарата; кожни зачервявания; флебит при венозното приложение на Azreonam, болка на инжекционното място при мускулно приложение на лекарството. 

Множество лекарствени взаимодействия, преди употребата на препарата лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в съответната специализирана база данни!