Azelastine

 

FDA категория по време на бременност - С

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт – антихистамин за инхалаторна употреба

 

Действие: Azelastine се използва за лечение на сезонен алергичен ринит; сезонен алергичен ринит и лечение на вазомоторен ринит. Приложението на Azelastine антагонизира локалните ефекти на хистамин на ниво Н1-рецептори; Azelastine не се свързва или не дезактивира хистамин. Терапевтичният ефект от приложението на Azelastine е декогестия на назалната лигавица, както и подтискане симптоматиката на локално проявената алергия. След назално приложение в системното кръвообръщение се абсорбират около 40% от приложената доза от Azelastine; обема на разпределение на препарата е 14 л/кг; голяма част от попадналия в системното кръвообръщение Azelastine се метаболизира чернодробно, като част от метаболитите са фармакологично активни. Плазменият полу-живот на Azelastine е 22-25 часа. Бърз начален терапевтичен ефект, пиков ефект 2-3 часа след приложението на Azelastine, а продължителността на единично приетата доза е 12 часа.

 

Лекарствена форма: назален шпрей 137 гами/доза/200 дози и 205 гами/доза/200 дози 

 

Дозировка: ПРИ ПАЦИЕНТИ НАД 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ: 1-2 впръсквания/ноздра 1-2 пъти дневно; ПРИ ПАЦИЕНТИ НАД 6 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ: 1 впръскване дневно във всяка ноздра.

 

Противопоказания: свръхчувствителност към Azelastine. Azelastine трябва да се ползва с особено внимание в период на бременност и лактация; ефикасността и безопасността на Azelastine не е доказана при деца на възраст под 5 години, както и при новородени.

 

Странични реакции: сънливост, световъртеж, дисестезия, повишена обща уморяемост, главоболие; епистаксис, назално парене, фарингит и синузит; промяна във вкуса, сухота в устата, гадене; миалгия; нанълняване. Azelastine потенциира ефекта на всички ЦНС седативи и хипнотици; дори не може да се комбинира с кава-кава и лайка, защото се увеличава седативният му ефект върху ЦНС; приложението на симетидин увеличава плазмените нива на Azelastine.