Aurothioglucose

 

 

FDA категория по време на бременност - С

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт – антиревматичен препарат/злато съдържащо лекарство

 

Действие: Aurothioglucose се използва за лечение на прогресиращ ревматоиден артрит, който е резистентен на конвенционалната терапия. Приложението на Aurothioglucose инхибира инфламаторните процеси в организма на пациента и модифицира имунният отговор – имуномодулиращо действие. Терапевтичният ефект от приложението на Aurothioglucose е редуциране на болката и възпалението, както и забавяне еволюцията на боластният процес при ревматоидният артрит. След мускулно приложение Aurothioglucose се абсорбира бавно и постепенно; Aurothioglucose притежава широк обем на разпределение, натрупва се предимно във възпалените стави на пациента. Aurothioglucose притежава висок афинитет към плазмените протеини. Aurothioglucose се екскретира бавно през бъбреците: 60-90% от приложената доза, а 10-40% се екскретира чрез фецеса. Плазменият полу-живот на Aurothioglucose е 26 дни в кървта и 40-128 дни в тъканите на пациента. Възможно е да изминат 6-8 седмици то началото на приложението на Aurothioglucose преди да се появи благоприятният му терапевтичен ефект.

 

Лекарствена форма: ампули 50 мг/мл.

 

Дозировка:  ВЪЗРАСТНИ, мускулно: 10 мг първата седмица, после 25 мг втората и третата седмици, след това по 25-50 мг/седмично до постигане на клинично подобрение или до поява на лекарсствена токсичност. Максимална обща терапевтична доза – ДО 1 ГРАМ ОБЩО! ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 6-12 ГОДИНИ, мускулно 2.5 мг през първата седмица, след това 6.25 мг през 2-та и 3-тата седмици, след това по 12.5 мг седмично. МАКСИМАЛНА ОБЩА КУРСОВА ДОЗА ЗА ДЕЦА – 200-250 мг общо!

 

Противопоказания: свърхчувствителност към Aurothioglucose; тежкостепенна хепатална/ренална дисфункция; предхождаща лекарствена токсичност; положителна анамнеза за наличие на ексфолиативен дерматит; недобре контролиран захарен диабет; наличие на туберкулоза при пациента; наличие на сърдечна недостатъчност при пациента; системен лупус еритематодес; скорошна радиационна терапия; пациенти с намален интелектуален потенциал; бременност и лактация. Aurothioglucose трябва да се употребява особено внимателно при наличие на кърни дискразии; наличие на артериална хипертония и кожни зачервявания.

 

Странични реакции: световъртеж, главоболие, невропатия, синкоп;конреална диспозиция на залто, корнеални улцерации; пневмонит; брадикардия; абдоминални крампи, абдоминални болки, метален вукс ву сатата, стоматит, анорексия, дисфагия, лекарствено-индуциран хепатит, жълтеница, гадене/повръщане; дерматит, фотосензитивни реакции, кожен сърбеж; АГРАНУЛОЦИТОЗА, АПЛАСТИЧНА АНЕМИЯ, тромбоцитопения, еозинофилия, левкопения; АНАФИЛАКСИЯ, ангионевротичен оток и всякакви други алертични еракции. Aurothioglucose потенциира действието на другите имуносупросори, както и на радиационната терапия.