Auranofin

 

 

FDA категория по време на бременност - С

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт – имуномодулатор/злато съдържащ препарат

 

Действие: Auranofin се използва за лечение на прогресиращ ревматоиден артрит, който е резистентен към конвенционалната терапия на патологията. Auranofin инхибира инфламаторните процеси в организма на пациента, защото притежава имуномодулиращи свойства/действия. Терапевтичният ефект от приложението на Auranofin е успокояване на болковият синдром и белезите на възпаление – забавя прогресията на ревматоидният артрит. При орално приложение се усвояват около 20-25% от приложената доза от Auranofin; има широк обем на разпространение, като предимно се натрупва в ставите на пациента, преминава и в кърмата. Около 60% от приложената дневна доза се елиминира бавно през бъбреците, а 40% от абсорбираната доза се елиминира чрез фецеса. За да се разгърне пълният ефект от действието на Auranofin при някои пациенти са необходими 3-6 месеца редовен прием на препарата.

 

Лекарствена форма:  капсули 3 мг.

 

Дозировка: орално, 3-6 мг дневно приети еднократно или на 2 равнодозови приема; МДД 9 мг приета в 3 равнодозови приема.

 

Противопоказания: свърхучвствителност към Auranofin; положителна анамнеза за преживяна в миналото лекарствена токсичност напр.анафилаксия, некротизиращ ентероколит, пулмунална фиброза, ексфолиативен дерматит, костно-мозъчна аплазия, както и други хематологични заболявания, които са индуцирани от лекарствено действие; период на бременност; период на лактация. Auranofin трябва да се ползва с особено внимание при положителна анамнеза за хематологични дискразии; наличие на алергична диатеза; тежкостепенна хепатална/ренална дисфункция; инфламаторно чревно заболяване; ако пациентът приема други имуносупресори; ефикасността и безопасността на приложение на Auranofin в педиатрията още не е установена.

 

Странични реакции: периферни невропатии; конюнктивити, корнеални диспазиции на Auranofin; протеинурия, хематурия; бронхит, пулмонална фиброза, пневмонит; брадикардия; ГАСТРО ИНТЕСТИНАЛНО КЪРВЕНЕ, абдоминална болка, крампи диария, гингивит, глосит, метален вкус в устата, анорексия, трудно поглъщане, повишение на трансаминазите, диспепсия, флатуленция, гадене/повръщане; кожни зачервявания/утрикария, алопеция, фотосензитивни реакции; агранулоцитоза, апластична анемия, еозинофилия и левкопения; всякакъв вид алергични реакции вкл.АНАФИЛАКСИЯ. Auranofin засилва действието на другите имуносупресори, както и на радиационната терапия. ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА ЕДНОВРЕМЕННО С ПЕНИЦИЛАМИН, увеличава плазмените нива на фенитоин.