Attapulgite

 

 

FDA категория по време на бременност - В

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  антидиаричен препарат/абсорбент

 

Действие: Attapulgite се използва за симптоматично лечение на лека до средно тежка остра по характер диария. Attapulgite действа чрез абсорбиране на бактериите и техните токсини, както и чрез намаляне на гастроинтестиналните чревни загуби. Терапевтичният ефект от приложението на Attapulgite е редуциране броя на изхожданията по голяма нужда. Действието на Attapulgite е локално, не се абсорбира в системното кръвообръщение.

 

Лекарствена форма:  таблетки 630 мг; орална суспензия 600, 750 и 900 мг/15 мл.

 

Дозировка: ВЪЗРАСТНИ: 1.2-3 грама след всяко изхождане, но не повече от 9 грама дневно; ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 6-12 ГОДИНИ: 600-1500 мг/след всяко изхождане, но не повече от 4.5 грама/24 часа; ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 3-6 години: 300-750 мг/след всяко изхождане, но не повече от 2.25 гр/дневно.

 

Противопоказания: свръхчувствителност към Attapulgite; тежкостепенна дехидратация; диария причинена от паразити; дизентерия. Attapulgite трябва да се ползва с особено внимание при деца на възраст под 3 години, както и при гериатрични пациенти, които са в повишен риск от развитие на дехидратация. 

 

Странични реакции: констипация; приложението наAttapulgite може да доведе до намаляне на гастроинтестиналната абсорбция на множества орално приложени медикаменти, ако се налага едновременният им прием с Attapulgite то трябва да има 3-4 часов интервал между приема на отделните препарати.