Atracurium

 

 

FDA категория по време на бременност - С

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт – недеполяризиращ невромускулен блокер

 

Действие: Atracurium представлява препарата, чието приложение индуцира парализа на скелетната мускулатура и така подпомага извършването на интубация след индукцията на анестезията; ползва се и в хода на извършване на механична вентилация на пациента. Приложението на Atracurium предотвратява невромускулната трансмисия осъществявана от ацетихлолин в синапсите на скелетната мускулатура. Atracurium не притежава аналгетичен или анксиолитичен ефект. Терапевтичният ефект от приложението на Atracurium е развитие на нервомускулна парализа. Приложен венозно Atracurium се дистрибутира екстрацелуларно, като преминава и през плацентата на майката. Atracurium се метаболизира в плазмата на пациента, по-малко от 5% се екскретира в непроменен вид чрез урината. Плазменият полу-живот на Atracurium при новородени е 20 минути, при деца – 17 минути, а при възрастни – 16 минути. Началото на терапевтичният ефект на Atracurium настъпва след 1-4 минути от приложението му, пиков ефект се наблюдава след 3-5 минути, а продължителността на единично приетата доза Atracurium е 20-35 минути.

 

Лекарствена форма: ампули 10 мг/мл

 

Дозировка: ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 30 ДНИ – 2 години: 0.3-0.4 мг/кг първоначално, последвани от приложение на поддържаща доза от 0.3-0.4 мг/кг ако се налага това; ДЕЦА НАД 2 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ и ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ: първоначалната доза е 0.4-0.5 мг/кг, по ниска доза от 0.25-0.35 мг/кг трябва да се ползва ако Atracurium се употребява едновременно с други миорелаксанти; ако е необходимо се прилагат още 0.08-0.1 мг/кг 20-45 минути след първоначалната доза или се прилага продължителна инфузия с Atracurium в доза 5-9 гами/кг/минута.

 

Противопоказания: свръхчувствителност към Atracurium; лекарствената форма съдържа бензил алкохол и поради това не трябва да се употребява при новородени деца. Atracurium трябва да се ползва с особени внимание при наличие на дехидратация/електролитни нарушения; клинични сценарии при които се очаква повишено отделяне на хистамин от мастоцитите; наличие на костни фрактури/мускулни спазми; наличие на хипертермия – увеличава се продължителността на действие на Atracurium; пациенти в шок; големи изгаряния; ниски нива на плазмената псевдохолинестераза, което се наблюдава при анемии, дехидратации, приложение на холинестеразни инхибитори, тежкостепенно чернодорбно заболяване, бременност или хередитарна диспозиция; пациенти с наднормено тегло; бременност и лактация; деца на възраст под 30 дни – ефективността и безопасността на Atracurium не е доказана. ЕКСТРЕМНО ВНИМАНИЕ СЕ НАЛАГА ПРИ НАЛИЧИЕ НА НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ КАТО МИАСТЕНИЯ ГРАВИС – тогава трябва да се приложи тестова доза от Atracurium.

 

Странични реакции: бронхоспазъм; хипотония и тахикардия; кожни зачервявания, флаш реакции; АНАФИЛАКСИЯ и всякакъв друг вид аларгични реакции. Atracurium взаимодейства с различни лекарства поради това преди употребата на препарата трябва да се направи проверка в съществуващите за целта бази-данни.