Atorvastatin

 

 

FDA категория по време на бременност - Х

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт – липид/понижаващ препарат

 

Действие: Atorvastatin се използва за лечение на първична хиперхолестеролемия, както и на смесени дислипидемии. Atorvastatin се използва също за профилактика на коронарно сърдечно заболяване (ОКС, исхемична болест на сърцето и реваскуларизация) дори при асимптоматични пациенти, които са в повишен риск от развитие и на тези патологии. Atorvastatin инхибира ензима HMG-CoA-редуктазата, който катализира един ранен етап от синтезата на холестерола. Терапевтичният ефект от приложението на Atorvastatin е редукция на триглицеридите, общият и LDL-холестерола; леко се увеличават нивата на HDL-холестерола; Atorvastatin забавя прогресията на коронарната атеросклероза; продължителната употреба на Atorvastatin (над 2 години) редуцира обема на атеросклеротичната маса в организма на пациента с 50%. Atorvastatin се аборбира бързо, но подлежи на интензивен хепатален и гастроинтестинален метаболизъм, поради което системната му бионаличност е около 14% от приетата доза от препарата. Ескретира се и чрез кърмата; свързването на Atorvastatin с плазмените протеини е 98%; хепаталните метаболити на Atorvastatin също притежават антихолестеролова активност; под 2% от приетата доза се елиминира чрез урината. Плазменият полу-живот на Atorvastatin е около 14 часа, а на метаболитите му 20-30 часа. Не са известни началото на действието на Atorvastatin, както и на пиковата му активност, но ефекта на единично приетата доза продължава 20-30 часа.

 

Лекарствена форма: таблетки 10, 20, 40 и 80 мг

 

Дозировка:  ВЪЗРАСТНИ – орално, първоначалната доза е 10-20 мг/дневно, приета вечер преди лягане, след 2-4 седмици ако е необходимо дозата може да се увеличи на до 80 мг/дневно. ПРИ ЕДНОВРЕМЕННАТА УПОТРЕБА НА Atorvastatin С МНОГО ЛЕКАРСТВА ДНЕВНАТА МУ ДОЗА НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА 20 МГ! ДЕЦА НАД 10 ГОД ВЪЗРАСТ – първоначалната доза е 10 мг/дневно, след 2-4 седмици дозата може да се увеличи, ако е необходимо, на 20 мг/дневно – приети вечер преди лягане. МДД за деца – 40 мг.

 

Противопоказания: свръхчувствителност към Atorvastatin; наличие на активно чернодробно заболяване, което се проявява и с елевация на трансаминазите; период на бременност – тератогенен е. Atorvastatin трябва да се ползва с особено внимание при положителна анамнеза за чернодробно заболяване; при алкохолици; при пациенти с ХБН; при едновременната употреба на фибрати, азолни-антифунгиални препарати, макролидни антибиотици, ниацин, циклоспорин – повишен риск от развитие на миопатия; при жени в детеродна възраст вкл.нераждали досега; педиатрични пациенти под 10 годишна възраст.

 

Странични реакции: амнезия, объркване, световъртеж, главоболие, безсъние, амнезия, обща сслабост; ринит; бронхит; гръдна болка и периферни отоци; абдоминални крампи; констипация, диария, пирозис, лекарствено-индуциран хепатит, елевация на трансаминазите, лекарствен панкреатит; хипергликемия; еректилна дисфункция; зачервявания по кожата и кожен сърбеж; РАБДИМОИЛИЗА, артралгия, артрит, имунно медиирана миопатия, миозит; АНГИОНЕВРОТИЧЕН ОТОК както и всякакви други алергични реакции от всякакъв вид. Множество лекарствени взаимодействия, преди употребата на Atorvastatin трябва внимателно да проверите за тях в специализираните бази-данни.