Atomoxetine

 

 

FDA категория по време на бременност -  С

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  препарата за лечение на болестите свързани с дефицит на вниманието/хиперактивните заболявания

 

Действие:  Atomoxetine се използва за лечение на болести свързани с дефицит на вниманието/болести свързани с хиперактивност.  Atomoxetine селективно инхибира пресинаптичният транспорт на норепинефрин. Atomoxetine се абсорбира добре при орално приложение, обема на разпределение на препарата е неизвестен, а съврзването с плазмените протеини е 98%. Atomoxetine подлежи на интензивен хепатален метаболизъм, около 7% от населението са бавни метаболизатори на Atomoxetine е поради това те ще имат повишени нива от препарата в кръвта си дори при прием на нормални дози, което ще означава че действието на Atomoxetine респ.вероятността за настъпване на страничните му реакции ще се потенциира. Плазменият полу-живот на Atomoxetine е 5 часа. Началото на настъпване на терапевтичният ефект на Atomoxetine е неизвестен, пиков терапевтичен ефект се наблюдава след 1-2 часа, а продължителността на единично приетата доза от Atomoxetine е 12-24 часа

 

Лекарствена форма: капсули 10, 18, 25, 40, 60, 80 и 100 мг

 

Дозировка:  ДЕЦАС ТЕГЛО ПОД 70 КГ – първоначалната доза е 0.5 мг/кг/дневно, като дозата може да се увеличава при необходимост през 3 дни до достигане на таргетната ддоза от 1.2 мг/кг/дневно – дадена като единично доза сутрин. МДД е 100 мг!!! ПРИ ЕДНОВРЕМЕННА УПОТРЕБА С ИНХИБИТОРИ НА ОБРАТНОТО ПОЕМАНЕ НА СЕРОТОНИНА дозата се увеличава при необходимост едва след 4 седмичен първоначален прием на горепосочената начална доза.  ДЕЦА С ТЕГЛО НАД 70 кг – 40 мг/дневно първоначално, пак дадени сутрин, ако е необходимо след 3 дни дозата може да се увеличава постепенно до достигане на таргетната доза от 80 мг/дневно.  ПРИ ЕДНОВРЕМЕННА УПОТРЕБА С ИНХИБИТОРИ НА ОБРАТНОТО ПОЕМАНЕ НА СЕРОТОНИНА дозата се увеличава при необходимост едва след 4 седмичен първоначален прием на горепосочената начална доза. При средно изразена хепатална дисфункция дневната доза се редуцира с 50%, а при тежкостепенна хепатална недостатъчност със 75% от нормалната. 

 

Противопоказания: свърхчувствителност към Atomoxetine; едновременно приложение на Atomoxetine с МАО инхибитори; при пациенти със затворено-ъглова глаукома; при пациенти с феохромицитома; при пациенти страдащи от средно или тежко иззразени цереброваскуларни и/или кардиоваскуларни заболявания от всякакво естество. Atomoxetine трябва да се ползва с особено внимание при: преждесъществуващо психично заболяване; употребен при педиатрични пациенти Atomoxetine може да потенциира мислите и/или опитите за самоубийство, особено в началото на терапията с препарата и ако това се наблюдава дозата трябва да се намали; при едновременно приложение на Албутерол и/или вазопресори поради това, че може да се потенциират нежеланите кардиоваскуларни реакции на Atomoxetine; употребата на Atomoxetine като безопасно лекраство в период на бременност/лактация не е доказана

 

Странични реакции: потенцииране на суикцидният потенциал на личността, световъртеж, обща умора, промени в настроението, промени в навиците в посока на девиантност, халюцинации от всякакъв вид, маниакални реакции; безсъние; хипертония или ортостатична хипотания, пролонгация на QT-интревала, пресинкоп/синкоп, тахикардия предимно надкамерна; хепатотоксичност, диспепсия, гадене/повръщщане; сухаота в устата, констипация; кожни зачервявания/уртикария; дисменорея, проблеми с еякулацията, еректилна дисфункция, промени в либидото, приапизъм, уринна ретенция; РАБДОМИОЛИЗА; парестезии; алергични реакции от всеки вид вкл.анафилаксия. Множество и различни лекарсствени взаимодействия, преди употребата на Atomoxetine моля проверете за тях в пециализираните за целта бази дданни!