Armodafinil

 

FDA категория по време на бременност -  С

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  стимулант на централната нервна система

 

Действие: Armodafinil се използва за повобряване на будността при пациенти страдащи от повишена дневна сънливост поради наличие на нарколепсия, обструктивна сънна апнея/хипопнея, както и при хора които извършват интензивна умствена и/или физическа работа.  При орално приложение Armodafinil се абсорбира бързо и се генерира добра бионаличност; дистрибуцията на Armodafinil е неизвестна; метаболизира се чернодробно чрез чернодробните циклооксигенази, под 10% от приетата доза се елиминира в непроменен вид чрез урината на пациента. Плзменият полу-живота на Armodafinil е 15 часа. Началото на терапевтичният ефект е индивидуален, пиков терапевтичен ефект се наблюдава около 2-ят час след приема на препарата, а терапевтичният постефект е също неизвестен и индивидуално обусловен.

 

Лекарствена форма:  таблетки, 50, 150 и 250 мг

 

Дозировка:  обичайната дозировка е 150-250 мг веднъж дневно сутрин рано.

 

Противопоказания:  Armodafinil е противопоказана при пациенти, които са алергични ккъм Модафинил. Armodafinil трябва да се ползва с особено внимание при пациенти приемащи алкохол дори в минимални количества, положителна анамнеза за физическа/психическа зависимост към сстимуланти; тежкостепенна чернодробна недостатъчност (дозата трябва да се редуцира); при пациенти преживели ОКС; при гериатрични пациенти да се ползват по-ниски дневни дози от Armodafinil; безопасността в период на лактация не е установена, да не се ползва при падиатрични пациенти.

 

Странични реакции: мисли за самоубийство, световъртеж, главоболие, безсъние, агресивни реакции, повишено общо безпокойство, самоизмами, маниакални реакции, халюцинации от всякакво естество; хипертонични реакции; гадене/сухота в устата; синдром на Стивънс-Джонсън и кожни зачервявания; мултиорганни хиперсензитивност; алергични реакции от всякакъв тип и бързи и бавни. Особено внимание ссе налага при едновременната употреба на Armodafinil с индукроти/инхибитори на чернодробните трансаминази; Armodafinil намаля ефекта на хормоналните контрацептиви