Arfomoterol

 

 

FDA категория по време на бременност -  С

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт – адренергичен бронходилататор

 

Действие:  Arfomoterol се използва за профилактика на бронхоспазъма при ХОББ. Arfomoterol предизвиква акумилация на цАМФ в областите на клетката, богати на бата-адренергични рецептори, което предизвиква релаксация на гладката мускулатура в тялото на пациента и предимно в белите дробове. Терапевтичният ефект от приложението на Arfomoterol е развитие на бронходилатация. Незовисима от това, че Arfomoterol се прилага инхалаторно съществува макар и минимална системна абсорбция на препарата от бронхиалното дърво в системното кръвообръщение. Дистирбуцията на Arfomoterol не е известна. Arfomoterol се метаболизира предимно чернодробно, само 1% от приложената доза се екскретира чрез урината в непроменен вид. Плазменият полу-живот на Arfomoterol е 26 часа. Началото на терапевтичният ефект на Arfomoterol след инхалаторното му приложение е неизвестен, но пиков бронходилататорен ефект настъпва след окол 30 минути от инхалацията му, продължителността на терапевтичният ефект на единично инхалираната доза от 15 гами е 12 часа. 

 

Лекарствена форма:  разтвор за небулизация съдържащ 15 гами/2 мл Не трябва да се ползват повече от 15 гами на 12 часа!

 

Дозировка: инхалационно по 15 гами през 12 часа.

 

Противопоказания:  Arfomoterol не трябва да се ползва при хиперсензитивност към препаратат; екзацербация на ХОББ, защото се забавя началото на действието му; ефикасността и безопасността на приложението на Arfomoterol при пециатрични пациенти не е доказана; Arfomoterol не трябва да се употребява едновременно с други дълго действащи бета2-агонисти. Arfomoterol трябва да се употребява с особено внимание при: наличие на кардиоваскуларни заболявания вкл.коронарна недостатъчност, сърдечни аритмии и артериална хипертония; наличие на средноа или тежкостепенна хепатална недостатъчност; гериатричните пациенти са по-сензитивни към действието на Arfomoterol и той трябва да се употребява при тази категория пациенти в ниски дози; Arfomoterol трябва да се употребява в период на бременност/лактация само при витални показания за майката.

 

Странични реакции:  главоболие, безсъние, повишена нервна възбудимост, обща мускулна слабост; аритмии до развитие на внезапна сърдечна смърт, развитие на парадоксален бронхоспазъм; ЕКГ-изменения вкл.тахикардии до предсърдно мъждене, по рядко камерни аритмии; повръщане; кожно зачервяване, особено на лицето; хипокалемия; мускулни крампи; левкоцитоза( тремор на крайниците/тялото на пациентът; хиперсензитивни реакции вкл.анафилаксия и лекарствена треска. Едновременната употреба на Arfomoterol с антидепресанти, които са МАО-инхибитори, както и с други лекарства, които пролонгират QT-интервала може да има последствие развитие на аритмии, потенциално фатални за пациентът; рискът от развитие на хепокалемия се засилва при едновременната употреба на Arfomoterol с теофилин/кортикостероиди или калий-губещи диуретици; приложението на бета-блокери намаля терапевтичният ефект на Arfomoterol, но не и тежестта на развилите се странични реакции !