Ardeparin

 

 

FDA категория по време на бременност -  С

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  антикоагулант

 

Действие: Ardeparin се използва за профилактика на дълбоки венозни тромбози вкл.белодробен тромбоемболизъм след извършване на хирургични процедури, които са свързани с висок тромбоемболичен риск като напр. големи ортопедични операции и абдоминална хирургия.  Приложението на Ardeparin потенциира инхибиторният ефект на антитромбин върху фактор Ха и тромбина. Терапевтичният ефект от приложението на Ardeparin е профилактика на тромбообразуването, най-често след извършване на артопедицни операции. След подкожно приложение Ardeparin се резобрира добре, като се генерира приблизително 92% бионаличност; не се екскретира ренално, а плазменият му полу-живот е 2.5-3.3 часа. Началото на антикоагулантният ефект на Ardeparin не е известен, но пиков антикоагулантен ефект настъпва 3 часа след приложението му, като продължителността на ефекта на единично приложената доза е 12 часа.

 

Лекарствена форма:  спринцовки съдържащи по 5000 или 10 000 анти-фактор Ха единици всяка

 

Дозировка:  Ardeparin се прилага субкутанно в доза 50 единиц/кг през 12 часа, в продължение до 14 дни амбулаторно, като приложението на Ardeparin може да започне още от първият ден след извършване на ортопедичната процедура.

 

Противопоказания: Ardeparin не трябва да се употребява при свръхчувствителност към препаратът, при наличие на неконтролирано кървене, съдържа сулфати и поради това не трябва да се употребява при пациенти алергични към такива.  Ardeparin трябва да се употребява с особено внимание при наличие на тежкостепенно бъбречно/хепатално заболяване; ретинопатии вкл.диабетна ретинопатия; неконтролирана артериална/пулмонална пипертании; анамнеза за наличие на активна пептична язва; по време и след спинална/епидурална анестезия; положителна анамнеза за наличието на конгенитални или придобити диатези за кървене; при гериатрични пациенти; при наличие на малигнитет; по време на бременност, лактация, както и при педиатрични пациенти.

 

Странични реакции:  световъртеж, главоболие, безсъние, оточен синдром; констипация, гадене/повръщане, таксичен хепатит (реверзибелен след преустановяване приема на  Ardeparin), уринна ретенция; дерматологични поражения: ехимози, пруритус, зачервявания, уртикариални обриви; кървене, анемия, тромбоцитопения; еритем на мястото на инжектирането на Ardeparin, хематоми и болка при инжектирането на препарата. Приложението на Ardeparin увеличава риска от кървене при пациентите, които приемат орални антикоагуланти, самият ефект на Ardeparin се потенциира то приложението на нестероидни противовъзпалителни препарати.