Arbutamine

 

FDA категория по време на бременност - В

 

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  диагностичен продукт; сърдечен стрес-стимулант

 

Действие:  Arbutamine представлява диагностикум, който се използва за установяване налечето на коронарно артериално заболяване, при пациенти които не могат да се подложат на стандартната ангиография; може да се използва и в хода на ехо-диагностиката, както и по време на ЯМР-потенциираната коронарография. Arbutamine действа като бета-адренергичен агент, чието приложение предизвиква сходни с обикновеното физическо натоварване кардиоваскуларни ефекти: хипертония, ускоряване на сърдечната честота и повишение на сърдечната контрактилност. Венозното приложение на Arbutamine има за последствие развитието на пълна бионаличност; над 75% от приложеното количество Arbutamine се метаболизира чернодробно; плазменият полу-живот на Arbutamine е 8 минути. Началото на терапевтичният ефект на Arbutamine настъпва около минута след приложението на продукта, пиковият ефект не е известен, а стимулационният пост-ефект продължава 13-16 минути след края на венозната инфузия.

 

Лекарствена форма:  флакони 20 мл съдържащи 0.005 мг/мл Arbutamine

 

Дозировка:  Arbutamine се прилага само, чрез компютърната система ГЕНЕСА, като дозировката му се определя от самият компютър – най-често се ползва доза от 0.1 гами/кг/1 минута, до максимална обща доза от 10 гами/кг/1 минута

 

Противопоказания:  свръхчувствителност към Arbutamine или бисулфати; идиопатична хипертрофична субаортна стеноза; рекурент, продължителна вентрикуларна тахикардия т.е.не е редно да се употребява непосредствено след терминиран епизод на вентрикуларна тахикардия независимо от нейната клинична тежест; тежкостепенна сърдечна недостатъчност; наличие както на пейсмейкър, така и на кардиовертер-дефибрилатор; неконтролирана ангина пекторис и/или артериална хипертония; наличие на глаукома – каквато и да е тя; наличие на сърдечен трансплантант; наличие на аортна стеноза; ако пациентът употребява дикогсин, прилаган е атропин, употребява трициклични антидепресанти или клас I антиаритмици; едновременната употреба на Arbutamine с бета блокери също е противопоказана, ако при все това се налага приложението на Arbutamine, употребата на бета-блокери трябва да се преустанови 72 часа преди приложението на Arbutamine! Arbutamine трябва да се употребява с особено внимание при продължителни аритмии от всякакъв вид; бременност, лактация и при педиатрични пациенти

 

Странични реакции:  безпокойствие, световъртеж, обща умора и главоболие; диспнея; индуциране на аритмии, екзацербиране на наличната ангина пакторис, хипертония, палпитации, вазодилатация/респ.хипотонични реакции; промяна във вкуса, сухота в устата; транзиторна хипокалемия; тремор; хипоестезия; перестезии; нежеланите лекарствени взаимодействия, бяха посечени по-горе