Apomorphine

FDA категория С

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт: антипаркинсонов препарат

Действие:  Apomirphine се използва за междинно лечение на хипомотилитета породен от болестта на Паркинсон в напредналата й форма. Приложението на Apomirphine води до стимулация на специфични допаминови рецептори в мозъка на пациента, което подобрява моторната му функция. Приложен субкутанно Apomirphine се резорбира на 100% и бързо навлиза в нервната система на пациента. Метаболизма/екскрецията на препарата не са известни все още; плазменият полу-живот на Apomirphine е 40 минути. Началото на терапевтичният ефект настъпва бързо, пика му е след 10-60 минути, а продължителността на единично приложената доза е 2 часа.

Лекарствена форма:  ампули 10 мг/мл

Дозировка:  приложението на Apomirphine започва със субкутанно поставяне на тестова доза от 2 мг, като дозата се увеличава с 1 мг постепенно до достигане на най-добре поносимата доза от Apomirphine, това увеличение се извършва ежедневно. Ако между реприложението на Apomirphine е изминала повече от една седмица пак се налага първоначало приложение на тестовата доза.

Противопоказания:  хиперсензитивност към Apomirphine или бисулфити; едновременна употреба на 5НТ3 антагонисти; големи психотични състояния, понеже може да ги екзацербира; период на лактация. Apomirphine трябва да се употребява с особено внимание при състояния на хипокалемия, хипомагнезия, конгенитална или придобита пролонгация на QT-интервала (употребата на Apomirphine на фона на тази патология може да причини появата на сериозни аритмии); средно до тежко хепатално нарушение; при педиатрични и гериатрични пациенти, както и по време на бременност; екстремно внимание се налага при наличие на кардиоваскуларно заболяване на пациента върху който ще се приложи Apomirphine.

 

 Странични реакции: световъртеж, халюцинации, сомнолентност, агресивно поведение, ажитация, объркване, делир, дезориентация, сънливост, главоболие, параноидни идеи; ринорея; сърдечен арест, гръдна болка, хипотония, пролонгация на QT-интервала; гадене/повръщане; приапизъм; флаш реакции, бледност, изпотяване, индуциране появата на кожен меланом; болка на мястото на инжектиране; артралгии, болка в гърба; агравация на болестта на Паркинсон, дискинезия; при едновременната употреба със серотонинови инхибитори се развива профундна хипотония със загуба на съзнание, същото но в по-слаба степен се проявява при едновременната употреба на Apomirphine с алкохол, антихипертензиви и вазодилататори особено нитрат съдържащи такива.