Antitrombin

FDA категория С

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт: хемостатичен продукт/фактор на кръвосъсирването.

Действие:  Antitrombin се ползва за профилактика на периоперативни и перипартум хеморагии при пациенти с хередитарен дефицит на Antitrombin. НЕ СЕ ПОЛЗВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ. Приложението на Antitrombin инхибира действието на Тромбин и активираният фактор Ха, които играят ключова роля в коагулацията. Приложението на рекомбинантният Antitrombin замества дефицита, който е хередитарно унаследен. Рекомбинантният Antitrombin навлиза в кърмата, а обема на разпределение на препарата е по-голям при бременните жени. Плазменият полу-живот е доза зависима величина и се движи между 12-18 часа. Началото на терапевтичният ефект настъпва бързо, пиков ефект се наблюдава след 2 часа от приложението на Antitrombin, а края на ефекта съвпада с края на венозната инфузия.

Лекарствена форма:   флакони съдържащи 1750 ед/ Antitrombin в 1 флакон

Дозировка:  ПРИ ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ – възрастни и деца – началната въвеждаща доза се прилага като 15 минутна венозна инфузия, като дозата се изчислява по специална формула посочена от производителя, същото се отнася и за поддържащата доза, като формулата се базира на предварително установената антитромбинова активност при конкретния пациент. Целта е да се поддържа ниво на антитромбинова активност между 80%-120%. Същият терапевтичен подход се прилага и при бременни пациентки перипартум.

Противопоказания:  хиперсензетивност към млечни протеини. Antitrombin трябва да се използва с особено внимание при гериатрични пациенти (трябва да се ползвита минимални дози от Antitrombin), в период на бременност и лактация, както и при педиатрични пациенти, където ефективността му не е доказана все още.

 

Странични реакции:  флаш реакции; хематурия, хеморагии, хематоми, хемартрози, алергични реакции вкл.анафилаксия. Потенциира се ефектът на другите антикоагуланти.