Antihemophilic factor recombinant

FDA категория С

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт: хемостатичен продукт/фактор на кръвосъсирването.

Действие: Antihemophilic factor  recombinant се използва за лечение на кръвотечения причинени от придобита хемофилият тип А. Приложението на Antihemophilic factor  recombinant частично замества дефицита на фактор VІІІ. Венозното приложение на Antihemophilic factor  recombinant има за последица развитието на пълна бионаличност; началото на терапевтичният ефект на препарата настъпва бързо, пикова хемостаза се наблюдава 30 минути след приложението му, а пост терапевтичният ефект продължава 4-12 часа.

Лекарствена форма:  флакони от по 500 ед/ Antihemophilic factor  recombinant

Дозировка:   първоначално 200 ед/кг, венозно, като поддържащите дози се определят от наличната клинична картина на пациента, както и от постигнатите нива на фактор VІІІ и се прилагат през 4-12 часа.

Противопоказания:  алергия към протеини на хамстери, реакции на свръхчувствителност към Antihemophilic factor  recombinant. Antihemophilic factor  recombinant трябва да се ползва с особено внимание в период на бременност и лактация, както и при малки деца.

 

 Странични реакции:  различни по тежест алергични раекции вкл.и анафилаксия; развитие на инхибиторни антитела към фактор VІІІ.