Antihemophilic factor

FDA категория С

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт: хемостатичен продукт/фактор на кръвосъсирването.

Действие: Antihemophilic factor се използва за лечение на хемофилия А асоциирана с дефицит на фактор VІІІ, за лечение на болестта на фон Улибранд, която не се повлиява добре от приложението на Дезмопресин. Antihemophilic factor представлява есенциален фактор на кръвосъсирването, който е необходим за конверсията на протромбин до тромбин. Терапевтичният ефект от приложението на Antihemophilic factor е корекция на дефицита на факотр VІІІ. След вензно приложение на Antihemophilic factor бионаличността е пълна, не преминава през плацентата и бързо се елиминира от плазмата на пациента, като плазменият му полу-живот е 8.4-19.3 часа, като тези стойности са по-ниски при наличие на антитела към този фактор по време на активното кървене. Началото на терапевтичният ефект на Antihemophilic factor нстъпва бързо, пика на ефекта настъпва 1-2 часа след приложението на Antihemophilic factor, а посттерапевтичният ефект продължава 8-12 часа.

Лекарствена форма: флакони от по 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 и 3000 единици съдържащи Antihemophilic factor

Дозировка:  препоръчваните дози зависят от вида на използваният продукт и са посочени в листовката на конкретното лекарствено средство. ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА СПОНТАННИ ХЕМОРАГИИ при възрастни и деца – 25-40 ед/кг Antihemophilic factor или количуство, което е необходимо да увеличи нивото на фактор VІІІ с 5-30% от изходните стойности на пациента. ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МИНОРНИ ХЕМОРАГИИ при деца и възрастни – единична венозна инфузия, която да увеличи нивата на фактор VІІІ с 20-30% напр.10-15 ед/кг през 8-12 часа в продължение на 1-2 дни, но ако има орално мукозно кървене се налага приложението и на допълнителна антифибринолитична терапия. ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СРЕДНИ ПО ТЕЖЕСТ ХЕМОРАГИИ – 15-25 ед/кг вензно през 8-12 часа, като терапията продължава 1-2 дни след преустановяване на кървенето при пациента.  ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕЖКИ ХЕМОРАГИИ – 50 ед/кг през 8-12 часа, като целта тук е 100% увеличение нивото на фактор VІІІ. 

Противопоказания: свръхчувствителност към хамстери, мишки или кравешки протеин (при рекомбинантните и моноклонални продукти), свръхчувствителност към антихемофилен фактор. Antihemophilic factor трябва да се употребява с особено внимание в периода на бременността.

 

Странични реакции: главоболие, седатация, летаргия, загуба на съзнание; визуални нарушения; палпитации, тахикардия, хипотония и гръдна болка; гадене/повръщане; флаш реакции, уртикария; интраваскуларна хемолиза, постоперативни хеморагии; мускулна болка, парестезии; алергчни реакции, треска и жълтеница.