Anistreplase

FDA категория C

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт:   плазминоген-стрептокиназа активаторен комплекс

Действие:  Anistreplase се използва за лечение на остър миокарден инфаркт, както и на белодробен тромбоемболизъм. Anistreplase се свързва с плазминоген и образува активаторен комплекс, който конвертира плазминоген до плазмин, който след това деградира до фбрин. Терапевтичният ефект от приложението на Anistreplase е лизиране на тромби в коронарните артерии при запазване на вентрикуларната функция на пациента, както и лизиране на тромби в белодробната артерия и възстановяване на белодробното кръвообръщение. Бионаличността на Anistreplase след венозна употреба е 100%, инактивира се от циркулиращите в плазвата инактиватори на плазмин. Плазменият полу-живот на Anistreplase е 70-120 минути. Началото на фибринолитимният ефект на Anistreplase е неизвестно кога настъпва, пика му обаче достига 45 минути лед инжектирането на Anistreplase, а продължителността на действието на единично приложената доза е 6 часа

Лекарствена форма:   фракон съдържащ 30 единици Anistreplase

Дозировка:   венозно 1 флакон в продължение на 2-5 минути.

Противопоказания:  остро интракраниално кървене, положителна анамнеза за преживян цереброваскуларен инцидент, скорошна (2 месеца назад) интракраниална или интраспинална травма, тежкостепенна неконтролирана артериална хипертония, известна хеморагимчна диатеза, хипесензитивност към стрептокиназа (може да има кръстосана свръхчувствителност). Anistreplase трябва да се употребява с особено внимание при: скорошна (до 10 дни) хирургична интервенция и/или гастроинтестинално кървене, тромбоза в лявата сърдечна половина, тежкостепенно хепатално/ренално заболяване, хеморагична офталмопатия, септичен флебит, субакутен/акутен бактериален ендокардит, остър панкреатит, скорошна стрептококова инфекция, предхождаща терапия със стрептокиназа, ефикасността и безопасността при падиатрични пациенти не е установена, както и в гериатрията (риск от развитие на интракраниална хеморагия), екстремно внимание трябва да има при употребата на Anistreplase на фона на употребата на орални антикоагуланти.

 

 Странични реакции:  интракраниални хеморагии, епистаксис, хеморагичен гингивит, брнхоспазъм, хемоптиза, реперфузионни камерни аритмии, хипотония, рекурент исхемия, тромбоемболизъм, гастроинтестинално кървене, повръщане, хематурия, локални лекарствени реакции на мястото на инжектирането като флебит например, мускулно скелетна болка, лекарствена треска, анафилактични реакции.