Anileridin

FDA категория – не е класифициран все още

Фармакокинетичен клас на лекарственият продукт –  опиоиден аналгетик

Действие:   Anileridin се използва за лечение на тежкостепен болков синдром вкл.status dolorosus. Anileridin се свързва с опиатните рецептори в ЦНС, като променя по този начин възприемчивостта на нервната система към болковите стимули от периферията. Приложението на Anileridin води до развитие на ЦНС депресия рано или късно. Терапевтичният ефект от употребата на Anileridin е развитие на аналгезия. Anileridin се абсорбира добре след орално приложение, дистрибуцията на препарата в тялото не е известна; голяма част от усвоеното количество Anileridin се метаболизира чернодробно; минимална ренална екскреция. Плазменият полу-живот на Anileridin не е известен. Началото на аналгезията настъпва 15 минути след употребата на Anileridin, а продължителността на аналгетичният ефект на 1 приета орално доза е 2-4 часа.

Лекарствена форма:  таблетки 25 мг.

Дозировка:  поради развитието на тахифилаксия при хроничната употреба на Anileridin може да се наложи използването на по-високи от началните дози. Първоначалната доза е 25-50 мг, но при тежък болков синдром може да се използват и 50 мг направо; поддържащата доза е 50 мг/6 часа.

Противопоказания:  свръхчувствителност към Anileridin, някои от продуктите съдържат бисулфати и не трябва да се употребяват при пациенти с алергия към тях. Anileridin трябва да се ползва с особено внимание при: пациенти преживяли травма на главата, повишено интракраниално налягане, тежкостепенно пулмонално, хепатално или ренално заболяване; при пациенти с хипертироидизъм; при пациенти с адренална недостатъчност; при алкохолици; при гериатрични или неадекватни пациенти /необходима е редукция на дозата/; при недиагностицирана абдоминална болка; простатна хиперплазия; в период на бременност и лактация, при деца на възраст под 12 години.

Лекарствени взаимодействия: Anileridin не трябва да се употребява едновременно с МАО инхиибтори, защото ще се развие нежелана тежкостепенна лекарствена токсичност – между употребата на двата класа препарати трябва да са изминали поне 14 дни свибоден интервал. Адитивен ЦНС ефект при едновременна употреба с други ЦНС стимуланти като алкохол/симпатикомиметици или други антиангинални препарати. При едновременна употреба с други мощни аналгетици като Пентазоцин аналгетичния ефект на Anileridin може да се редуцира. Някои хербални препарати като напр.Кава-Кава могат да задълбочат ЦНС депресията индуцирана от приложението на Anileridin.

Странични реакции: световъртеж, еуфория, повишена нервна възбудимост, тремор, раздразнителност; нарушения на зрението; респираторна депресия; сухота в устата; гадене/повръщане; флаш реакции и изпотяване; физическа/психическа зависимост; тахифилаксия.