Anastrozole

FDA категория – Х

Фармакокинетичен клас на лекарственият продукт –  антинеопластик/инхибитор на ароматазата

Действие:  Anastrozole се използва като допълнително лечение на постменопаузен хормон рецептор-позитивен рак на млечната жлеза в ранен стадий. Като първоначална терапия при жени с постменопаузен хормон рецептор-позитивен или хормон рецептор-неизвестен локално напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза. За забавяне на еволюцията на рака на млечната жлеза при постменопаузни пациентки, които не са се повлияли от терапията с тамоксифен. Приложението на Anastrozole инхибира действието на ензима ароматаза, който е отговорен за конверсията на прекурсорите на естрогена до естроген. Anastrozole редуцира нивата на циркулиращият естроген, което може да забави еволюцията на естроген-сензитивният рак на гърдата. След орално приложение се абсорбират около 85% от приложеното количество Anastrozole, като 83% от него подлежи на чернодробен метаболизъм, а 11% се екскретират ренално в непроменен вид. Плазменият полу-живот на единично приетата доза Anastrozole е 50 часа. Началото на терапевтичният ефект на Anastrozole настъпва в първите 24 часа от приложенито му, пиков ефект се наблюдава 14 дни след началото на приложението на Anastrozole, а продължителността на терапевтичният му постефект е 6 дни.

Лекарствена форма:  таблетки по 1 мг.

Дозировка:  орално, по 1 мг/дневно. 

Противопоказания: бременност. Anastrozole трябва да се ползва с особено внимание при пациентки с детероден потенциал, при пациентки страдащи от исхемична болест на сърцето, както и в период на лактацията.

Лекарствени взаимодействия:  няма сигнификантни.

 

Странични реакции: главоболие, световъртеж, обща отпадналост; фарингит, кашлица и диспнея; индуциране на миокарден инфаркт, ангина и периферни отоци; хиперкалциемия; гадене/повръщане, абдоминална болка, диария, сухота в устата, пелвисна болка, вагинално кървене и вагинална сухота; хиперхолестеролемия и увеличение на телесното тегло; мускулни болки, артрит, костни болки, синдром на карпалния тунел, костни фрактури, парестезии; алергични реакции вкл.развитие на ангиоедем, уртикария и анафилаксия, топли вълни.