Anakinra

FDA категория – В

Фармакокинетичен клас на лекарственият продукт –   заболяване модифициращ препарат

Действие:  Anakinra се порзва за редуциране признаците и симптомати на средно тежко и тежко протичащ ревматоиден артрит при пациенти кодето терапията с другите заболяване модифициращи препарати е претърпяла неуспех. Anakinra може да се ползва с такива лекарства, но без блокерите на тумор некротичният фактор. Anakinra е показана и за лечение на неонатално мултисистемно заболяване. Anakinra блокира деструктивният ефект на интерлевкин-1 върко ставите и костите чрез инхибиране свързването на интерлевкин-1 със специфичните му рецептори. Терапевтичният ефект от приложението на Anakinra е забавяне прогресията на ревматоидният артрит, както и редуциране на симптоматиката на болестта. При субкутанно приложение Anakinra се резорбира в 95%, плазменият полу-живот на препарата е 4-6 часа. Началото на терапевтичният ефект на Anakinra настъпва в първите 12 седмици от приложението му, пиковият и пост-терапевтичният ефект не са известни.

Лекарствена форма:  флакони 100 мг/0.67 мл

Дозировка:  РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ при пациенти под 16 г възраст – 100 мг/субкутанно/дневно. НЕОНАТАЛНО МУЛТИСИСТЕМНО ИНФЛАМАТОРНО ЗАБОЛЯВАНЕ – 1-2 мг/кг/дневно разпределени в два равнодозови приема, като дозата може постепенно да се увеличи до 8 мг/кг/дневно/субкутанно.

Противопоказания:  Anakinra не трябва да се ползва при наличие на активни инфекции, хиперсензитивност към препарата, хиперсензитивност към други продукти добити от ешерихия коли. Anakinra трябва да се ползва с особено внимание при наличие на други сериозни системни заболявания при пациента; налична имуосупресия; реналне увреди; не е установена безопасността на Anakinra при пациатрични пациенти, в период на бременност и лактация; гериатричните пациенти са по-чувствителни към токсичността на Anakinra. 

Лекарсствени взаимодействия:  ЕДНОВРЕМЕННАТА УПОТРЕБА НА Anakinra С ИНХИБИТОРИ НА ТУМОР НЕКРОТИЧНИЯТ ФАКТОР ЩЕ ИМА ЗА ПОСЛЕДИЦА РАЗВИТИЕТО НА СЕРИОЗНИ ИНФЕКЦИИ.

Странични реакции:  главоболие, гадене/повръщане, инфекции на мястото на апликация на препарата, хиперсензитивни реакции.