Anagrelide

FDA категория – С

Фармакокинетичен клас на лекарственият продукт –  тромбоцит редуциращ препарат

Действие: Anagrelide се използва за лечение на тромбоцемия, която се дължи на миелопролиферативни заболявания. Приложението на Anagrelide редуцира матурацията на мегакариоцитите (тромбоцитните прекурсори), което редуцира нивата на тромбоцитите в кръвта на пациента, както и компликациите асоциирани с наличната тромбоцитоза, а именно тромбозите. Anagrelide се абсорбира добре при орално приложение, екстензивно се метаболизира в черния дроб, като по-малко от 1% от приложената доза се елиминира в непроменен вид чрез бъбреците. Плазменият полу-живот на Anagrelide е 1.3 часа. Началото на терапевтичният ефект на Anagrelide настъпва сле 7-14 дни, пика е между 4-тата и 12-тата седмица от началото на приложението на Anagrelide, а терапевтичнитя пост ефект е 4 дни.

Лекарствена форма: капсули 0.5 и 1 мг всяка

Дозировка:  ВЪЗРАСТНИ – 0.5 мг/4 пъти дневно или 1 мг/2 пъти дневно, ако е необходимо дозата се увеличава седмично с 0.5 мг, но не повече от 2.5 мг като единична доза и 10 мг като обща дневна доза. ДЕЦА – 0.5 мг/дневно, дозата може да се увеличи както при възрастните пациенти, но не повече от 2.5 мг като единична и 10 мг като обща дневна доза. ПРИ ХЕПАТАЛНА УВРЕДА терапията започва с 0.5 мг/дневно и дозата се увеличава постепенно, както е описано по-горе.

Противопоказания:  свръхчувствителност към Anagrelide; тежкостепенна хепатална увреда; конгенитално пролонгиран QT-интервал, както и едновременна употреба за други лекарства, които пролонгират този интервал; период на лактация – Anagrelide е токсичен за новороденото. Anagrelide трябва да се ползва с особено внимание при наличие на кардиоваскуларни, ренални или средно изразени увреди на черния дроб; бременност, както и при пациенти под 16 годишна възраст.

Лекарсствени взаимодействия:  да не се употребява едновременно с препарати, които пролонгират QT-интервала, едновременната употреба на Anagrelide с аспирин увеличава риска от поява на кърене.

Странични реакции: гърчове, световъртеж, главоболие; абнормално зрение; еозинофилна пневмония, интерстициален пневмонит, пулмонална фиброза, диспнея, фарингит; цереброваскуларни инциденти, развитие на пълен сърдечен блок, развитие на сърдечна недостатъчност, пулмонална хипертония, индуциране развитието на остър миокарден инфаркт, вентрикуларна тахикардия, гръдна болка, белодробен оток, предсърдно мъждене, перикарден излив, ортостатична хипотония, тахикардии в хода на терапията с препарата; гастроинтестинално кървене, панкретатит, хепатотоксичност, абдоминална болка, констипация, подуване на корема, диспепсия, гадене/повръщане; остра ренална недостатъчност, хематурия, дизурия; анемия; артралгии, миалгии, парестезия и треска.