Amprenavir

FDA категория – С

Фармакокинетичен клас на лекарственият продукт –   антиретровирусен препарат/протеазен инхибитор

Действие:  Amprenavir се използва за лечение на ХИВ инфекция едновременно с други противовирусни препарати. Приложението на Amprenavir инхибира действието на ХИВ протеазата. Терапевтичният ефект от приложението на Amprenavir е и увеличаване броя на CD4 клетките, както и намаляне нивото на вирусната репликация, което забавя прогресията на инфекцията, както и нейните последици за пациента. При орално приложение Amprenavir се резобира добре и бързо, като 90% от усвоеното количество се свързва с плазмените протеини. Amprenavir се метаболизира чернодробно, само под 3% се елиминира в непроменен вид чрез урината на пациента; плазмен полу-живот 7-10 часа. Началото на действието на Amprenavir е бързо, пика настъпва след 1-2 часа, а продължителността на посттерапевтичният ефект е 8-12 часа.

Лекарствена форма:  капсули по 150 мг.

Дозировка:   възрастни над 13 години: 1200 мг два пъти дневно едновременно с други антиретровирусни препарати; деца на възрат между 4 и 13 години: 20 мг/кг/12 часа, но не повече от 2400 мг/дневно. При хепатална увреда дозата се редуцира трикратно.

Противопоказания: свръхчувствителност към Amprenavir; едновременна употреба на ерготамин, тиазолам, медазолам и бепредил (може да причини фатална таксичност); едновременно с вит.Е съдържащи препарати или рифампин; ако Amprenavir се употребява с едновременно с Ритонавир, не трябва да се ползват при пациента антиаритмиците флекаинид и пропафенон; период на лактация. Amprenavir трябва да се ползва с особено внимание при наличие на свръхчувствителност към сулфонамиди; хепатални увреди; при пациенти с хемофилия – ще увеличи риска от кървене; при пациенти страдащи от захарен диабет – може да влоши хипергликемията; особено внимание се изисква ако пациентът приема амиодарон, лидокаин, трециклични антидепресанти или хинидин.

Лекарсствени взаимодействия:   част от тях бяха посочени по-горе, за детайлна справка ползвайте специализираните бази данни за лекарствени взаимодействия.

Странични реакции:  депресии, промени в настроението, диария, гадене/повръщане, промяна във вкуса, кожни зачервявания, хипергликемия, хиперлипидемия.