Amlodipine

FDA категория – С

Фармакокинетичен клас на лекарственият продукт –   антихипертензивен лекарствен продукт/блокер на калциевите канали

Действие:  Amlodipine се приема самостоятелно или едновременно с други препарати за лечение на артериална хипертония, ангина пакторис и вазоспастична ангина /на Принцметал/. Amlodipine инхибира транспорта на калций в миокардните и васкуларните гладко мускулни клетки, което има за последица и инхибиране на миокардния контрактилитет. Терапевтичният ефект от приложението на Amlodipine е както развитие на системна вазодилатация, така и развитието на коронарна дилатация и снижаване нивото на системното кръвно налягане; редуцират се както честотата така и тежестта на ангиналните пристъпи. Оралната бионаличнст на Amlodipine е 65-90%, добре се разпространява в тялото, преминава през плацентата и кърмата; предимно чернодробне метаболизъм. Плазменият полу-живот на Amlodipine е 30-50 часа, като при гериатрични пациенти е по-продължителен. Пиков ефект от приложението на Amlodipine настъпва след 6-9 часа от началото на приема му, а продължителността на единично приетата доза е 24 часа.

Лекарствена форма:  таблетки 2.5, 5 или 10 мг.

Дозировка:  орално, ВЪЗРАСТНИ – 5 или 10 мг веднъж дневно, ако Amlodipine се полза като част от комбинирана антихипертензивна терапия първоначалната доза трябва да е 2.5 мг/дневно, последното се отнася и за пациенти с чернодробна недостатъчност, които приемат Amlodipine.

Противопоказания:  свръхчувствителност към Amlodipine, систолно квърно налягане под 90 мм/жив.стълб. Amlodipine трябва да се употребява с особено внимание при наличето на: тежкостепенна хепатална недостатъчност /налага се дозова редукция/, аортна стеноза, данни за наличие на сърдечна недостатчност, деца на възраст под 6 години, в период на бременност и лактация, както и при гериатрични пациенти.

Лекарсствени взаимодействия:  инхибиторите на чернодробните трансаминази ще увеличат нивата на Amlodipine в плазмата на пациента, като се приемат едновременно с него, антихипертензивният ефект на амлодипин може да се намали от едновременният прием на нестероидни противовъзпалителни препарати, едновремената употреба на Amlodipine и литий може да доведе до развитие на нефротоксичност.

Странични реакции:   световъртеж, обща уморяемост, периферни отоци по крайниците предимно, провокиране на ангинален пристъп, брадикардия, палпитации гингивална хиперплазия, флаш реакция.