Amifostine

FDA категория С

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт:  цитопротективен препарат

Действие:  Amifostine се използва за редуциране на токсичността вследствие приложението на Цисплатин, а също така за редуциране честотата на ксеростомията, която се развива от постоперационната радиация в областта на главата/врата/паратироидните жлези. Amifostine се конвертира от алкалната фосфатаза в тъканите до свободни етанолови съединения, които свързват и дезинтоксикират токсичните метаболити на цисплатин, както и свободните радикали които се отделят при радиотерапията. Венозното приложение на Amifostine води до генериране на пълна бионаличност, но обема на резпределение на препарата не е известен. Amifostine бързо се елиминира от плазмата, като плазменият полу-живот на препарата е 8 минути.

Лекарствена форма:  флакони съдържащи 500 мг Amifostine

Дозировка:  ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА ЦИСПЛАТИНОВАТА ТОКСИЧНОСТ: 910 мг/м2 веднъж дневно, венозно, 30 минути преди началото на химиотерапията, ако тази доза не може да се понесе добре от пациента приложението се редуцира до 740 мг/м2. ЗА РЕДУКЦИЯ НА КСЕРОСТОМИЯТА ВСЛЕДСТВИЕ РАДИОТЕРАПИЯ: 200 мг/м2, венозно, веднъж дневно, приложени 15-20 минути преди облъчването. 

Противопоказания:  Amifostine е противопоказан за приложение при свръхчувствителност към аминотиолови съединения; наличие на хипотония/дехидратация, в период на лактация също така, както и при извършване на ко-химиотерапия на други тумори с други антинеопластици. Amifostine трябва да се ползва с особено внимание при периатрични пациенти, както и при гериатрични пациенти.

 

Странични реакции: световъртеж/сомнолентност; хипотония; гадене/повръщане; флаш реакции; хипокалциемия; алергични реакции вкл.анафилаксия; еритема мултиформе и ексфолиативен дерматит. Едновременното приложение на Amifostine с антихипертензивни препарати крие риска от развитието на хипотония.