Ambrisentan

FDA категория Х

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт:  антихипертензив/антагонист на ендотелиновите рецептори

Действие: Ambrisentan се ползва за лечение на пулмонална артериална хипертония. Ambrisentan антагонизира действието на ендотелин, което има за последствие развитие на вазодилатация. Терапевтичният ефект от приложението на Ambrisentan е подобряване физическият капацитет на пациента, както и забавяне прогресията на заболяването. Бионаличността и дистрибуцията на Ambrisentan не са известни; свързването му с плазмениет протеини е 99%, интензивно се метаболизира в черния дроб. Плазменият полу-живот на Ambrisentan е 15 часа. Пиков терапевтичен ефект се наблюдава около 2 часа след приложението на Ambrisentan, а продължителността на ефекта на единично приетата доза е 24 часа.

Лекарствена форма: таблетки по 5 и 10 мг

Дозировка:  орално, 5 мг/дневно, при необходимост дозата може да се увеличи на 10 мг/дневно приети еднократно.

Противопоказания:  бременност и лактация, идиопатична пулмонална фиброза, хепатална недостатъчност, независимо от степента й, наличие на сигнификантна анемия. Ambrisentan трябва да се ползва с особено внимание при падиатрични пациенти, защото ефикасността и безопасността на препарата не е доказана при тази група пациенти.

 

Странични реакции:  главоболие, периферни отоци, подтискане на сперматогенезата, индициране развитието на пулмонално вено-оклузивно заболяване, подтискане синтезата на хемаглобина.