Alirocumab

FDA категория – все още не е определена

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт:  липид понижаващ препарат

Действие:  Alirocumab се използва за понижаване на липопротеините с ниска плътност, като допълнение към диетата и максимално поносимата доза от статини при пациенти с хетерозигатна фамилна хиперхолестеролемия или с налично крдиоваскуларно заболяване, които изискват приложението на допълнителни препарати за оптимална редукция на повишените холестеролови нива. Alirocumab представлява човешки моноклонален имуноглобулин добит по технологията на генното инжинерство, което се свързва с рецепторите на липопротеините с ниска плътност, което има за последствие увеличаване на броя им, което позволява по интензивно изчистване на този холестерол от кръвта на пациента. Терапевтичният ефект от приложението на Alirocumab е намаляне нивото на липопротеините с ниска плътност. Alirocumab се абсорбира добре след подкожно приложение /около 85% от приложената доза/, дистрибутира се в циркулаторната система, преминава през плацентата; елиминира се и чрез протеолитична деградация. Плазменият полу-живот на Alirocumab е 17-20 дни. Началото на терапевтичният му ефект настъпва бързо, пиков ефект се наблюдава 4-8 часа след приложението му, а продължителността на постефекта е 2 седмици.

Лекарствена форма:  писалки за инжектиране съдържащи 75 или 150 мг Alirocumab/мл.

Дозировка:  субкутанно по 75 мг през 2 седмици, ако е необходимо дозата може да се увеличи до 150 мг/14 дни.

Противопоказания:  сврхучвствителност към Alirocumab. Alirocumab трябва да се ползва с особено внимание при наличие на тежкостепенна хепатална и/или ренална увреда; възрастните пациенти могат да са по-чувствителни към действието на Alirocumab; препаратът преминава през плацентата и в кърмата ето защо риска трябва да се обсъди преди приложението му в периода на бременност и лактация; ефикасността и безопсността на Alirocumab при деца не е установена.

 

Странични реакции: ментално объркване; локални реакции на мястото на инжектиране; сериозни алергични реакции вкл.развитието на васкулит.