КП № 284ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯта ОТ ИЗГАРЯНе и травма на кожата и подкожната тъкан

Минимален болничен престой – 1 ден

 

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНТРОПИОН И ЕКТРОПИОН

*08.41    възстановяване при ентропион или ектропион с термокоагулация

*08.42    възстановяване при ентропион или ектропион с шев

*08.43    възстановяване при ектропион или ентропион с резекция на ръбовете

*08.44    възстановяване при ентропион или ектропион с реконструкция на клепача

*08.49    друго възстановяване на ентропион или ектропион

 

ДРУГО НАГАЖДАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА КЛЕПАЧ

*08.59    друго нагаждане позицията на клепач

кантопластика БДУ

възстановяване на епикантова гънка

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧА С ЛАМБО ИЛИ ТРАНСПЛАНТАТ

Изключва:

свързаните с възстановяване при ентропион и ектропион - 08.44

*08.61    реконструкция на клепач с кожно ламбо или трансплантат

*08.62    реконструкция на клепач с лигавично ламбо или трансплантат

*08.63    реконструкция на клепач с трансплантат с космени фоликули

*08.64    реконструкция на клепач с тарзоконюнктивален ръб

пренасяне на тарзоконюнктивален ръб от противоположното око

*08.69    друга реконструкция на клепач с ламбо или трансплантат

 

ДРУГА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛЕПАЧ

Изключва:

свързаните с възстановяване при ентропион и ектропион - 08.44

*08.71    реконструкция на клепач с ръба му, частична дебелина

*08.72    друга реконструкция на клепач, частична дебелина

*08.73    реконструкция на клепач с ръба му, цяла дебелина

*08.74    друга реконструкция на клепач, цяла дебелина

 

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КЛЕПАЧ

*08.82    възстановяване на лацерации вкл. клепачния ръб, частична дебелина

*08.83    друго възстановяване на лацерации на клепача, частична дебелина

*08.84    възстановяване на лацерации вкл. клепачния ръб, цяла дебелина

*08.85    друго възстановяване на лацерации на клепача, цяла дебелина

 

ексцизия И ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ВЪНШНО УХО

*18.29    ексцизия или деструкция на други лезии на външно ухо

каутеризация на външно ухо

коагулация на външно ухо

криохирургия на външно ухо

кюретаж на външно ухо

електрокоагулация на външно ухо

ексцизия на:

     екзостози на външен слухов проход

     преаурикуларни остатъци (придатъци)

частична ексцизия на ухо

Изключва:

биопсия на външно ухо - 18.12

радикална ексцизия на лезия - 18.31

почистване на церумен - 96.52

 

ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА ВЪНШНО УХО

Изключва:

биопсия на външно ухо - 18.12

*18.31    Радикална ексцизия на лезия на външно ухо

Изключва:

радикална ексзиция на преаурикуларен синус - 18.21

*18.39    друга ексцизия на външно ухо

ампутация на външно ухо

Изключва:

резекция на лезии - 18.21-18.29, 18.31

 

 

ДРУГИ ПЛАСТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВЪНШНО УХО

*18.71    изграждане на аурикул на ухо

изграждане на ектопротеза на липсващо ухо

реконструкция на:

     аурикула

     ухо

*18.72    прикрепване на ампутирано ухо

*18.79    друго пластично възстановяване на външно ухо

отопластика БДУ

постаурикуларен кожен трансплантат

възстановяване на лобулус

 

*18.9  ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ВЪНШНО УХО

Изключва:

иригация (промивка) на ухо - 96.52

тампонада на външен слухов проход - 96.11

отстраняване на:

   церумен - 96.52

   чуждо тяло (без инцизия) - 98.11

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА

*21.81    шев на разкъсване на носа

*21.82    затваряне на носна фистула

фистулектомия:

     назолабиална

     назофарингеална

     ороназална

*21.83    тотална носна реконструкция

с ламбо от ръка

с ламбо от чело

*21.85    уголемяваща ринопластика

уголемяваща ринопластика с:

     трансплантат

     синтетичен имплантант

*21.86    ограничена ринопластика

пластично възстановяване:

     на ноздри

     на върха на носа

*21.87    друга ринопластика

ринопластика БДУ

*21.89    друго възстановяване и пластични операции на носа

прикрепване на ампутиран нос

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС

*61.41    шев на разкъсване на скротум и туника вагиналис

*61.49    друго възстановяване на скротум и туника вагиналис

реконструкция с разместване на ламба или ламба на краче

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПЕНИС

*64.44    реконструкция на пенис

*64.45    реплантация на пенис

ново прикрепване на ампутиран пенис

*64.49    друго възстановяване на пенис

Изключва:

възстановяване на еписпадия и хипоспадия - 58.45

 

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ГЪРДА

*85.95    инсерция на експандер на гръдна тъкан

инсерция (мека тъкан) на тъканен експандер (един или повече) под мускул или платизма за развитие на кожни ламба за донорско използване

*85.96    отстраняване на експандер(и) на гръдна тъкан

 

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИя ИЛИ ТЪКАН НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.22    ексцизионно почистване (дебридмен) на рана, инфекция или изгаряне

отстраняване чрез изрязване на:

     девитализирана тъкан

     некроза

     круста

Изключва:

дебридмен на:

   коремна стена (рана) - 54.3

   кост - 77.60-77.69

   мускул - 83.45

      на длан - 82.36

      нокът (легло) (гънка) - 86.27

   дебридмен без изрязване на рана, инфекция или изгаряне - 86.28

   място на отворена фрактура - 79.60-79.69

   трансплантат на краче или ламбо - 86.75

 

*86.28    дебридмен без изрязване на рана, инфекция или изгаряне

терапия с летящи ларви (личинки) (Maggot терапия)

дебридмен (почистване) БДУ

отстраняване на девитализирана тъкан, некроза и крусти чрез:

     изчеткване

     промивка (с перфузия)

     изтъркване

     измиване

интралезионна апликация на триамсинолон ацетат

 

*86.3  ДРУГА ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОЖА ИЛИ ПОДКОЖНА ТЪКАН

деструкция на кожа чрез:

     каутеризация

     криохирургия

     фулгурация (разрушаване на тъкан чрез високофреквентет ток)

     лазер

такава с Z-пластика

Изключва:

адипектомия - 86.83

биопсия на кожа - 86.11

широка или радикална ексцизия на кожа - 86.4

Z-пластика без ексцизия - 86.84

 

*86.4  РАДИКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ НА КОЖНА ЛЕЗИЯ

широка ексцизия на кожна лезия, включваща подлежащи и прилежащи структури

кодирай също всяка дисекция на лимфни възли - 40.3-40.5

 

ШЕВ или друго затваряне НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.51    реплантация на скалп

 

СВОБОДНА КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Включва: ексцизия на кожа за автогенна трансплантация

Изключва:

създаване или реконструкцшя на:

   пенис - 64.43-64.44

   трахея - 31.75

   влагалище - 70.61-70.62

*86.60    свободна кожна трасплантация, неуточнена

*86.61    трансплантация на цяла кожа на ръка

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

*86.62  друга кожна трансплантация на ръка

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

*86.63    трансплантация на цяла кожа на други места

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

*86.65    хетеротрансплантация на кожа

кожа от прасе

Изключва:

прилагане само на превръзка на рана – 93.57

*86.66    хомотрансплантация на кожа

трансплантат към кожа от:

     амниотична мембрана от донор

     кожа от донор

*86.69    друга кожна трансплантация на други места

Изключва:

хетеротрансплантат - 86.65

хомотрансплантат - 86.66

 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА КРАЧЕ ИЛИ ЛАМБО

Изключва:

създаване или реконструкцшя на:

   пенис - 64.43-64.44

   трахея - 31.75

   влагалище - 70.61-70.62

*86.70    трансплантация на краче или ламбо, неуточнена

*86.71    изрязване и подготовка на трансплантат на краче или ламбо

повдигане на краче от леглото му

оформяне и повдигане на ламбо

частично изрязване на краче или стъбло

отлагане на краче

Изключва:

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

ревизия на краче - 86.75

*86.72    преместване на трансплантат на краче

*86.73    прикрепване на трансплантат на краче или ламбо към ръка

Изключва:

полицизация или преместване на пръст - 82.61-82.81

*86.74    прикрепване на трансплантат на краче или ламбо на друго място

прикрепване чрез:

     удължено ламбо

     ротиране на ламбо

     двойно краче на ламбо

     плъзгане на ламбо

     стволов трансплантат

     трансплантат на краче

*86.75    ревизия на трансплантация на краче или ламбо

дебридмен на краче или ламбо

обезмастяване на краче или ламбо

 

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.81    възстановяване на лицева недостатъчност

 

Изключва:

ритидектомия на клепач – 08.86-08.87

*86.84    освобождаване на кожна контрактура от цикатрикс

Z-пластика на кожа

Изключва:

Z-пластика с екцизия на лезия - 86.3

*86.85    корекция на синдактилия

*86.89    друго възстановяване и реконструкция на кожа и подкожна тъкан

Изключва:

ментопластика – 76.67-76.68

 

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА КОЖА И ПОДКОЖНА ТЪКАН

*86.91    ексцизия на кожа за трансплантация

ексцизия на кожа със затваряне на донорното място

Изключва:

такава с трансплантат по време на същия оперативен епизод - 08.60-86.69

*86.93    инсерция на тъканен експандер

инсерция (подкожна) (мека тъкан) на експандер, (един или повече), на скалпа (субгалеално), лице, шия, трупа освен гърда и горния и долния крайник за развитие на кожни ламба за донорско ползване

Изключва:

приготвяне на трансплантатно ламбо - 86.71

тъканен експандер на гърда - 85.95

 

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24.

Кодове 86.28 и 86.22  не могат да бъдат отчитани самостоятелно.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

Проведените процедури задължително се отразяват в „История на заболяването“.

 


І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІІ ниво на клиника/отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия и изгаряния, III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по „Лицево-челюстна хирургия”, III ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по „Ушно-носни-гърлени болести. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура са в съответствие с медицински стандарти по „Хирургия”, ЛЧХ и УНГ.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

 

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по пластично- възстановителна и естетична хирургия и изгаряния

или

Клиника/отделение по ЛЧХ

или

Клиника/отделение УНГ

2. Операционен блок/зали

3. Септична операционна за смяна на превръзките

4. ОАРИЛ/КАИЛ

5. Рентгенов апарат за скопия и графия, разположен на територията на болницата

6. Микробиологична лаборатория

7. Клинична лаборатория II ниво

 

*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по хирургия.

 

 

 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

 

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Тъканна банка

2. КАТ и/или МРТ

 

Скъпоструващи медицински изделия за провеждане на лечение

Експандери

НЗОК не заплаща посочените изделия

 

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- двама лекари с придобита медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия

 или

трима лекари с придобита медицинска специалност по УНГ;

или

двама лекари с придобита медицинска специалност по ЛЧХ;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по вътрешни болести;

- лекар със специалност по клинична лаборатория – по договор – в щата на съответната структура;

- лекар със специалност по образна диагностика– по договор – в щата на съответната структура.

 

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- двама лекари с придобита медицинска специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия

 или

трима лекари с придобита медицинска специалност по УНГ;

или

двама лекари с придобита медицинска специалност по ЛЧХ;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по детски болести;

- лекар със специалност по клинична лаборатория– по договор – в щата на съответната структура;

- лекар със специалност по образна диагностика– по договор – в щата на съответната структура.

Забележка: Лекарите-специалисти по ЛЧХ могат да изпълняват следните процедури с кодове: *.08.41, 08.42, 08.43, 08.44, 08.49; 08.59, 08.61, 08.62, 08.63, 08.64, 08.69, 08.71, 08.72, 08.73, 08.74, 08.82, 08.83, 08.84, 08.85, 18.29, 18.31, 18.39, 18.71, 18.72, 18.79, 18.9, 21.81, 21.82, 21.83, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89, 86.3, 86.4, 86.51, 86.60, 86.63, 86.69, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.75, 86.81, 86.84, 86.89, 86.91, 86.93.

 

Забележка: Лекарите-специалисти по УНГ могат да изпълняват следните процедури с кодове: *18.29, 18.31, 18.39, 18.71, 18.72, 18.79, 18.9, 21.81, 21.82, 21.83, 21.85, 21.86, 21.87, 21.89, 86.3, 86.4, 86.69, 86.70, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.75

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

 

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

ПЛАНОВИ:

На хоспитализация в специализирана клиника за лечение на изгаряния и пластична хирургия (отделение по изгаряне, клиника по пластична хирургия), клиника/отделение по ЛЧХ или клиника/отделение по УНГ подлежат болни с последствия от изгаряния и травми и други предхождащи оперативни интервенции, които имат цикатрикси и келоиди, водещи до контрактури и други тъканни деформитети. Те затрудняват функцията на тялото и крайниците, като пречат на нормалното развитие на организма; представляват физически и естетичен недостатък, увреждащ психиката и социалната адаптация на болния.

 

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Приемането на пациенти по тази клинична пътека се осъществява само след мнение/решение на лекарско-консултативна комисия на клиниката/отделението. Решението на комисията се записва в ИЗ.

Лечението се провежда, според алгоритъма за поведение при последствия от изгаряния и травми от кожата и подкожната тъкан. 

При неусложнените форми се прави предоперативен план и оперативно лечение, което се изразява в корекция на цикатриксите, премахване на цикатриксите, разместване на кожни ламба, присаждане на свободни присадки. Извършва се и рехабилитация по показания.

При някои случаи се започва по показания предоперативно физиолечение, самостоятелно или комбинирано с медикаментозно лечение.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

 

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Диагнозата се поставя след основен преглед на локалните промени и след завършване на оперативното лечение.

 

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

Пациентът се изписва клинично здрав или с подобрение, неналагащо оперативно лечение на този етап. Наблюдението му може да продължи амбулаторно.

Пациентът се изписва с епикриза и дадени указания за провеждане на рехабилитационни мероприятия при домашни условия, както и дата за контролен преглед.

 

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.)

 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

 


ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването(ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

 

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”, ЛЧХ и УНГ.

 

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни в ИЗ.

3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол съобразно Медицински стандарти “Хирургия”, ЛЧХ и УНГ.

3.3. Документиране на следоперативните дни в ИЗ.

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

 

ДОКУМЕНТ № 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)

Последствията от изгарянията и травмите (рани) на кожата са белезите (цикатриксите). Те са хипертрофични и келоиди. Те създават условия за контрактури, тъй като цикатрициално изменената кожа не расте със същият интензитет като здравата.

Контрактурите представляват ограничение в движенията в ставите, дължащо се на обездвижване, ръбци, изкривявания, изоставане в растежа или предишни оперативни интервенции. Лечението най-често е оперативно.

Хипертрофичните ръбци представляват наднормени разраствания на съединителната тъкан по повърхността на тялото. При правилно проведено лечение част от тях могат да претърпят обратно развитие, без да изчезнат напълно.

Келоидите представляват дефинитивно разрастване на съединителна тъкан на различни места по тялото и веднъж формирали се, обратното им развитие е изключително трудно или невъзможно.

Лечението на тези последствия включва редица консервативни и оперативни процедури. Тези процедури представляват завършващ етап от лечението на изгарянето (травмата). Те са насочени към намаляване или ликвидиране на някои от последиците, като цикатрикси и контрактури, и към реконструкция и максимално възстановяване на функцията на увредените структури от тялото.

Най-често те са комбинирани и последователни и включват:

- носене на компресивни плаки и маски, ръкавици и облекло;

- медикаментозно лечение, включващо масажи, електрофорези с унгвенти, подпомагащо обратното развитие на белега. Поставянето на кортизонови препарати в цикатрикса, особено е ако малък по площ, също спомага за намаляването му до пълно “стапяне” понякога.

При оперативното лечение на последиците от изгарянето и травмите се използват различни методи на несвободната кожна пластика, като най-често е единична ли множествена Z-пластика, Y-пластика, различни по дебелина кожни присадки, различни ламба - кожно-мускулни, кожно-фасциални, островни. Напоследък все по-често се използват експандер пластиките, както и различните методи на микрохирургията.