За компанията 

Българският фармацевтичен пазар се отличава с относително богата продуктова номенклатура. Същевременно, висококачествените лекарства на световните лидери във фармацевтичното производство все още са скъпи за голяма част от хората в България. Въпреки успешното навлизане на националната здравно осигурителна каса и значителната еволюция на нейната реимбурсна листа, цената продължава да бъде ограничителен фактор за мнозина и да предопределя избора на пациента, независимо от качеството. Инвестициите в нови високо-технологични производства, тук в страната, са ефективен път за осигуряване на качествени медикаменти за българския потребител и откриване на нови работни места. Наред е въвеждането на европейските стандарти за добра производствена практика в традиционните български фармацевтични производства, което вече неколкократно се отлага. Сега е време да се пристъпи към нови инвестиции в тази сфера. Не са много тези, които инвестират в производство днес в България, но инвестицията в производство на лекарства е нещо повече от бизнес, тя е израз на осъзнат хуманен дълг и висока гражданска отговорност

         Предприятието Чайкафарма за първично и вторично опаковане на лекарствени продукти осигурява нови работни места, както и значителни приходи в бюджета на обшина Варна. Но най-важният социален ефект от дейността на Чайкафарма е същественото поевтиняване - с около 30% - на висококачествените лекарствени продукти на чужди производители които се опаковат в предприятието.

 

Персоналът на Чайкафарма

 

Ръководител на производствената дейност е магистър – фармацевт, с повече от 12 години опит в разработването и производството на таблетни и капсулни лекарствени форми и в областта на осигуряването на качството. Ръководителят “Контрол и осигуряване на качеството” е дипломиран химик, с повече от 20-годишен опит в областта на контрола на качеството на лекарствени продукти

 

 Проектиране и изграждане на Чайкафарма: Висококачествените Лекарства АД

 

Работата по проектирането на Чайкафарма: Висококачествените Лекарства започва през втората половина на 1999 г. Основен инвеститор в предприятието е Търговска Лига Национален Аптечен Център АД, водещ фармацевтичен дистрибутор в страната. Търговска Лига познава в дълбочина проблемите и потребностите на българския лекарствен пазар. Търговска Лига подкрепя проекта за изграждане на Чайкафарма: Висококачествените Лекарства, високотехнологично предприятие за първично и вторично опаковане на лекарства като инвестира в проекта DEM 5.5 млн.

Сред най-големите производители на оборудване за първична и вторична опаковка на лекарства е предпочетена най-модерната блистер-линия на Robert Bosch GmbH. Проектирането и изпълнението нa технологичните зони е възложено на английската инженерингова фирма MRC Systems Ltd. В предприятието тези технологични зони са две: за блистери и опаковане на кутии - контролирана зона с клас на чистота D съгласно директива 91/359/ЕЕС и зона за етикетиране на флакон и ампули - затворена зона. Предприятието е снабдено с модерно оборудване, съобразено с най-новите и най-строгите изисквания за дейността, които надхвърлят изискванията на българския закон:

  • специалната система MRC 1500 за облицоване на стените

  • врати с магнитно заключване

  • винилов рулон за пода

  • clip-in-система на Armstrong за окачен таван

  • система от въздушни бариери

Оборудването и организацията на работа на Чайкафарма: Висококачествените Лекарства създават условия за запазване на качеството на продуктите и са гаранция за предотвратяване на кръстосано и микробиологично замърсяване. Изграждането на Чайкафарма: Висококачествените Лекарства е осъществено при стриктно спазване на изискванията на нормативната уредба, в изпълнение на които са получени надлежни разрешения от ХЕИ (Хигиенно-епидемиологичната инспекция) и РИОСВ (Районната инспекция по околната среда и водите), както и разрешение за производство от ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата).

 

Откриване на Чайкафарма: Висококачествените Лекарства

 

 Официалното откриване на Чайкафарма: Висококачествените Лекарства се състоя във Варна на 16 декември 2000 г. Почетен гост на церемонията беше министърът на здравеопазването д-р Илко Семерджиев. В церемонията взеха участие представители на българския политически, общестюен и икономически елит, както и редица чувдестранни гости.

 

Производствена дейност

 

Чайкафарма: Висококачествените Лекарства получава разрешение за производство в края на 2000 г.

Дейността на Чайкафарма: Висококачествените Лекарства се изразява в първично опаковане на таблети и бистери, вторично опаковане на блистрите в картонени кутии и етикиране на херметически затворени флакони. Всички манипулации се извършват автоматично в почти стерилна среда.

През април 2001г. преминава първата успешна GMP инспекция от представители на F. Hoffmann – La Roche за получаване на разрешение за етикетиране за Rocephin флакони от 1 гр.

Първите продукти, които са пуснати на българския фармацевтичен пазар са Bromazepam – Tchaikapharma 3 mg x 20 и 30 табл., Ranitidin - Tchaikapharma 150 mg x 20 и 60 табл., Verapamil - Tchaikapharma 40 mg x 30 табл. и Nifedipin - Tchaikapharma 10 mg x 50 табл.

         Ranitidin – Tchaikapharma и Nifedipin – Tchaikapharma са първите продукти в България, произведени по т. нар. Formpack технология на Lawson Mardon Packing.

Характерното за тази технология е, че блистерът е изцяло от алуминиево фолио и за разлика от традиционите AI/PVC блистери, осигурява максимална защита на лекарственото вещество от влиянието на външни фактори /влага, светлина/, което е особено важно за Ранитидин(а) и Нифедипин(а), които са влаго- и светлочувствителни. По този начин се гарантира, че лекарственото вещество няма да претърпи промени през целия период от срока на годност и ще запази пълноценното си терапевтично въздействие.

Чайкафарма: Висококачествените Лекарства произвежда тези медикаменти в тясно сътрудничество с редица концерни от Европа и Съединените щати.