Кой от долуизброените антидепресанти въздейства върху пресинаптичните алфа-2 рецептори?

Избори:

  1. Амитриптилин
  2. Пароксетин
  3. Митразапин
  4. Нортриптилин

Верният отговор е №3 - митразапин

Митразапин представлява тетрацикличен андидепресант, който антагонизира пресинаптичните алфа-2 рецептори в ЦНС, което пък предизвиква повишено отделяне на серотонин и норадреналин.

Митразапин също антагонизира ти-2 и тип-3 серотининовите. рецептори в ЦНС.

Митразапин не повляава обратното поемане на серотонин и норадреналин.