Кардиоваскуларен ефект на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти

В хода на приложението на този клас препарати се натрупаха много доказателства, че те имат потециала да увреждат сърдечно съдовата система.

За Аспирин е доказано, че не води до развитие на артериална хипертония. Измежду неселективните нестероидни противовъзпалителни средства (НСПС) Ибупрофен най-много увеличава риска от развитие на артериална хипертония и исхемичен мозъчен инсулт. Приложението на Диклофенак не води до увеличаване на кръвното налягане, но повишева вероятността от развитието на исхемичен мозъчен инсулт. Напроксен не притежава клинично значим кардиоваскуларен риск.

СОХ 2 инхибиторите

Метаанализ на 45 000 пациента страдащи от ревматоиден артрит и артериална хипертония е показал, че този субклас препарати не предизвикват развитието на артериална хипертония.

Кардиоваскуларен ефект на НСПС

препарат

Промяна в кръвното налягане (MM HG; 95% CI)

промяна в диастолното кръвно налягане (MM HG; 95% CI)

релативен риск за хипертония с/у Плацебо (95% CI)

релативен риск за развитие на ОМИ с/у плацебо

релативен риск от развитие на исх.инсулт с/у плацебо (95%)

Celecoxib (Celebrex)

2.6

1.0

1.2 (0.8 до 1.9)

1.4 (0.7 до 2.7)

1.1 (0.6 до 2.1)

Diclofenac

−0.5 1.5 до 0.6)

−0.56 (−1.2 до 0.07)

NA

0.8 (0.3 до 2.2)

2.9 (1.1 до 8.4)

Ibuprofen

3.5 (2.7 до 4.4)

1.2 (0.7 до 1.6)

2.8 (1.4 до 5.7)

1.6 (0.5 до 5.8)

3.4 (1.0 до 12)

Indomethacin

2.9 (−0.3 до 6.1)

1.6 (0.3 до 2.9)

NA

NA

NA

Nabumetone

1.7 (−0.02 до 3.4)

−0.1 (−1 до 0.86)

1.5 (0.5 до 4.5)

NA

NA

Naproxen (Naprosyn)

0.73 (−1 до 2.5)

−0.14 (−1.2 до 0.86)

2.1 (0.97 до 4.4)

0.8 (0.4 до 1.7)

1.8 (0.9 до 3.3)

Sulindac (Clinoril)

1.5 (−1.2 до 4.3)

0.17 (−1.3 до 1.7)

NA

NA

NA