Печат
Посещения: 5321

Синоними: Чемшир.

Семейство: Чимширови

Разпространение:   Чимширът   е  градинско   растение   и  твърде рядко  се  намира    като   диворастящо.     Вирее    предимно   в Югоизточна  България  при надморска височина   1000 гл.

Използваема част: В народната медицина се използуват пре­димно листата и много рядко корените. Както и при остана­лите растения, листата се берат по време на цъфтежа, а ко­рените късно есента. Изсушаването им става на проветриво място — на. сянка или в сушилня, след което се нарязват на дребно.

Химически състав: Листата на чимшира съдържат етерично мас­ло, витамин А к С, смоли, минерали и горчиви вещества. Активно действуващите съставки са преди всичко стероид-ните алкалоиди, антрахинонови деривати и др.

Фармакологично действие: Експериментални проучвания показ­ват, че водно-алкохолня извлеци от листа и коренища на чимшира притежават капиляротонично и противовъзпалител-но действие. Най-подчертано е обаче диуретичното действие на различните извлеци от дрогата, но то влияе неблагопри­ятно на възпалителните процеси на отделителната система. Съществуват непотвърдени данни за хипогликемично дей-

Терапевтичко  приложение: Като диуретик, като се избягва употребата му при пиелонефрити в острия стадий, при подаг­ра и артрити. В народната медицина е прилаган за лечение на диабета. Лечението с чимшкр става само под лекарско наблюдение поради токсичните му ефекти и рискове от отра­вяния.

Начин на употреба и дозиране: В народната медицина извлек от листата на чкмшира се използува под формата на 2—5 % ннфуз (може н запарка). След прецеждане се пие по 1 кафе­на чашка преди ядене няколко пъти дневно — не повече от една седмица. Има данни, че кумулира! Силно токсично!

Отравяне: Симптомите на острото отравяне с чимшир са след­ните: силни коликообразни болки, съпроводени с гадене, по­връщане и диария. Силно главоболие със зрителни смуще­ния, поява на хематурия. Забавена и аритмична сърдечна дейност, спадане на кръвното налягане. В началния стадни има възбудни явления, а по-късно потиенатост, апатия, сън­ливост. Опасността идва от парализа на сърдечната дейност.

Лечение:  Осъществява се чрез стомашна промивка с активен въглен или калиев перманганат и след това солево очистител­но. Сърдечно-съдови средства (кардиотоници, антиаритмнчни и антихипотензивни). Стимулатори на съдодвигателкия и ди­хателния център. Форсирана диуреза. Кислородотерапия.