Синоними: Мазен корен, страстник, зарасличе.

Семейство: Грапаволистни

Разпространение: Расте по влажните и мочурливи места и по­край реките в цялата страна. Представлява многогодишно, растение с грапаво стебло и едри листа. Цъфти през про­летта.

Използуваема част: Корените, които се вадят през пролетта и есента, почистват се и се изсушават в сушилня до 60 °С.

Химически състав: Корените съдържат пуриновото производно алантоин, алкалоидите консолидин, лазиокарпин и циногло-син, танини, холин, слузести вещества, гликозиди, скорбяла» инулин, аспарагин, етерични масла и др.

Фармакологично действие: Основно — регенеративно, дължаща се на алантоина, потвърдено в наши експерименти върху ра«ни. Регенеративното му действие се отнася и за язвени про­цеси в стомашната стена, също установено от нас. Извърше­ните от нас опити показват, че полученият екстракт от коре­ните на черния оман имат по-силно изразено епителотоничнс» и регенеративно действие, отколкото алантоинът. Черният оман притежава и противовъзпалително действие, съчетано с обезболяващо. Упражнява смекчаващо и същевременно ад-стрингентно действие върху лигавиците.

Терапевтично приложение: При мъчно заздравяващи рани, яз­вена болест, при фрактури, периостити, катари на горните дихателни пътища, ревматизъм, подагра, стоматити и др.

Начин на употреба и дозиране: Лечението с черен оман трябва да става под контрол на лекар и само при условие че това се налага, предвид на обстоятелството, че дрогата (корените) съдържа силно действуващи съставки. От друга страна, дро­гата не е подходяща за продължителна употреба, поради това че активно действуващите алкалоиди са със сходна хи­мическа структура на пкролизидкновите съединения, за кои­то има данни, че са канцерогенни. За вътрешна употреба дро­гата да се назначава за ограничено време, но ке повече от 3—4 седмици, след което да се прави пауза от 1—2 месеца.,. Езема се 1 супена лъжица от ситно нарязаните корени п се залива с 500 гп! кипяща вода. Оставя се да кисне 20—СО ми­нути, след което се прецежда и се пие по 1 кафена чашка 2—3 пъти на ден. Двойно по-концентрираната запарка се из-солзува за компреси и бани.

Отравяне:  Острото отравяне протича с гадене,  повръщане, те-' жест н  болки в епигастриума, тежест в дясното подребпиг, Кръвното  налягане  рязко  се  понижава,  сърдечната  дейност отслабва.  Дишането  се  възбужда,  профузна  диария.

Лечение:  Депурационни мероприятия. Дезинтоксикация ка ор­ганизма. Симптоматично лечение.