Синоними: Биволе, магарешки костен, див орех, волчиг.

Семейство: Картофови

Разпространение: Расте по пустеещи места, ниви и храсти като  бурен.  Представлява  едногодишно  растение  с вретобразен корен и високо разклонено стебло със светлозени едро назъбени листа, а плодът — бодлива топка с чвршг

мена. Цъфти през юли—септември,

Използуваема част:  Корите на  стеблото  и  корените,  които се берат  през  есента,  изсушават  се   и  се  съхраняват  на сухо място.

Химкчески състав:  В  дрогата се съдържат  алкалоидите

пин,   1-хиосциамин,   скополамип,   танинн,   каротин,   етер

масло, кумарини и др.

Терапевтично приложение:  Приложението на татула е ограничено поради силната му токсичност. В настояще време като дрога не се използува освен под формата на противоастматични цигари. Напоследък има данни, че татулът притежава цротивовирусно действие, но не е потвърдено клинично. В на­родната медицина досега татулът в малки дози е намирал приложение при хистерия, неврастения, парези, менингоеяце-фалит, катар на горните дихателни пътища, повишена поло­ва възбуда и т. н.

Начин на употреба и дозиране. Под форма на тинктура страмонии, като се започне с 15 капки дневно и постепенно се по­вишава до 40 капки. Назначава се само по лекарско предпи­сание! Силно токсично!

Отравяне:  Острото отравяне с татул наподобява отравянето с блян поради сходния им химически състав. Началото на ин­токсикацията започва с дисфагия, сухота в устата, кожни об­риви, мидриаза, атония на пикочния мехур и последваща за­дръжка на урината, запек, жажда. Зениците не реагират на. светлина и акомодация поради парализа на т. зрЬтс^ег ри-рШае. Често пъти горната симптоматика се съпътствува и с тахикардия, аритмии, а при тежки интоксикации се стига де} делири, бълнуване, гърчове и накрая кома.

Лечение: Острата интоксикация се лекува с прилагане на 1 % разтвор на пилокарпинов хидрохлорид (1 мл подкожно), про­мивка на стомаха с активен въглен (най-добре със сонда). Впоследствие може да се назначат барбнтурати против гър­човете, кардиотонични средства, бета-блокери за купиране н& тзхпкардията. При повишена температура се назначават ая-• тнпиретици. Форсирана диуреза. Кислородотерапия.