Синоними: Орлови гащи, петльови гащи.

Семейство: Макови

Разпространение:   Вирее из храсталаците, около оградите, в овощните градини, лозята и буковите гори, предимно в пред-планински райони. Многогодишно растение на височина до 20 ст с право кафяво стебло и гроздовидно съцветие. Цъфти през пролетта.

Използуваема част: Грудките и по-рядко семената, които се събират след цъфтежа наесен. Използуват се изсушени.

Химически състав: Алкалоиди — булбокапнин, коридалин, ко-рибулбин, изокорибулбин, карикавамин, коритуберин.

Фармакологично действие: Основно — наркотично, обуславящо се от съдържащите се в растението група алкалоиди, което по своя характер наподобява това ка морфина. Предилекци-онно място на действие е гръбначният мозък, чиято функция първоначално се възбужда, а след това потиска — до пълна парализа. Едновременно с това се засяга и сърдечната дей­ност. Дишането става неравномерно с ашюични фази. На­блюдават се гьрчови състояния.

Терапевтично приложение: Тежко, мъчително безсъние, когато другите сънотворни средства не дават ефект. При болестта на Мениер.

Начин на употреба и дозиране: Поради наличие на силно и то­ксично действуващи съставки да се избягва употребата на растението. Силно токсично! Кумулира.

Отравяне:   Острото отравяне започва със стомашно-чревни и невровегетативни прояви — гадене, повръщане, палпитации, зрителни разстройства с мидриаза, еуфорично състояние. След около половин час тази фаза преминава във възбудна — бол­ният е психомоторно възбуден, проявяват се клонично-тонич-ни гърчове, тризмус, учестена и аритмична сърдечна дейност, студена пот. Дишането става затруднено. Болният започва* да халюцинира, общото състояние е тежко. Лечение: След като се направи спешно промивка на стомаха с разтвор на активен въглен (30 § в 0,5 1 вода) и се даде соле-во очистително, се обръща главно внимание на неврологичния статус: още в самото начало на екситацията се започва ле­чение с невролептици, които могат да се комбинират с клизма от хлоралхидрат при тежки гърчови състояния. Непрекъс­нат контрол и поддържане на сърдечната дейност. Кислородотерапия. Форсирана диуреза.