Синоними: Снежно кокиче.

Семейство: Кокичеви

Разпространение: Расте из храсталаци, горски поляни. Отглеж­да се и като декоративно растение. То е многогодишно расте­ние с малко стебло до 20 ст височина. Цъфти през февруа­ри—март.

Използузаема част: Цветовете, които се събират и се сушат в хладно и проветриво помещение. От цветовете по фитохимичен път се изолира активно действуващият принцип — алка­лоидът нивалин (галантамин).

Химически състав: От цветовете са изолирани алкалоидите га-лантемин, ликорин, тацетин, нивалидин, галантин, галантами-дин и др., чието съдържание се влияе от много фактори.

Фармакологично действие: Основният алкалоид в дрогата е нивалинът, който е изолиран и проучван основно у нас. (Ц. Ива­нова, В. Иванов, Д. Пасков). Той е проучен фармакологично и клинично и е установено, че притежава антихолинестеразно действие. Като антихолинестеразно вещество той спомага за натрупването на ацетилхолин в постсинаптичните холинергич-ни неврони и облекчава провеждането на нервните импулси в областта на нервно-мускулните синапен и тези на ц. н. с. Усилва възбудните процеси в рефлексиите центрове на гръб­начния и продтзлговатия мозък и мозъчната кора. Повишава съкратителната способност на напречнонабраздената и глад­ката мускулатура, стимулира секрецията на жлезите. Антагонизира действието на недеполяризиращите миорелаксанти, докато това на поляризиращите се усилва. Антагонизира ефек­тите на морфина и неговите деривати. Понижава кръвното налягане и забавя сърдечната дейност. При попадане в конюнктивата предизвиква свиване на зеницата и намаляване на очното налягане.

Терапевтично приложение: Полиомиелит във фаза на реконва­лесценция; неврити (на лицевия нерв и ишиадикуса); радикулоневрити от токсичен произход; миастения гравис; прогре­сивна мускулна дистрофия; антидот на недополяризиращите миорелаксанти; намален тонус на гладката мускулатура на пикочния мехур; импотентност; антидот на морфина.

Противопоказани   са   бронхиалната   астма,   стенокардията,, сърдечната недостатъчност и епилепсията.

Начин на употреба и дозиране: Поради високата токсичност на алкалоидите, намиращи се в кокичето, дрогата не се използу­ва за запарки и отвари. Използува се само нивалинът като. фармакопеен препарат по назначение на лекар специалист.

Отравяне:  Остро отравяне се наблюдава при предозиране на препарата, което се характеризира с гадене, повръщане, саливация, спазъм на гладкомускулните органи в коремната кухина, диарии, спазъм на бронхите, хипотензивни реакции,, брадикардия с ритъмни нарушения, смущения в акомодация-та, силно депримирана сърдечна дейност.

Лечение: При орална употреба на препарата — стомашна про-мивка, независимо че нивалинът се разгражда и хидролизи-ра сравнително бързо в организма. При парентерално при­ложение — специфична антидотна терапия с атропин под­кожно, ганглиоблокери, недеполяризиращи миорелаксанти,. барбитурати, симпатомиметици, форсирана диуреза, симптоматични средства