Препарат

AF-Xa

AF-Xa/AF-II a

съотношение

Полу живот (h)

Лекарствена форма

Дозировка

Ardeparin

100

-

3.3

5000 & 10 000 IU

50 IU/kg през 12 часа

Dalteparin

160

4:1

2.8 – 4

2500 & 5000 IU

Профилактично: 2500-5000 IU/дневно

Терапевтично: 120 IU/kg през 12 часа

Danaparoid

-

3.35:1

18

750 IU/6 mL

Профилактично: 750 IU - 2 пъти дневно

Терапевтично: 2000 IU през 12 часа

Enoxaparin

 100

 2.7:1

 

30, 40 и 80 мг готови спринцовки

Профилактично: 30 мг  - 2 пъти дневно

Терапевтично: 1 мг/кг през 12 часа

Nadroparin (Fraxiparin)

85

3.2:1

2.3-5.6

9 500 IU/mL – 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1 mL спринцовки

Профилактично: 4400 IU  - 1 път дневно

Терапевтично: 90-92 IU/кг през 12 часа

Tinzaparin

86

1.9:1

1.85

20 000 IU/2 mL

Профилактично: 50-75 IU/kg  - 1 път дневно

Терапевтично: 175 IU/кг 1 път дневно

 

AF-Xa > активност срещу фактор Ха

AF-Xa/AF-IIa съотношение > Съотношение актифактор Ха, антифактор ІІа