Печат
Посещения: 429

Лекарства за лечение на деменция

Организация на лекарственият клас

Деменцията, вкл.болестта на Алцхаймер, заангажира като поражения различни части от мозъка. Съществуват доказателства, че при деменциите намаля активността на холинергичната система + настъпване нарушения в обмяната на допамин, глутамат, норепинефрин, серотонин и соматостатин. Може би холенергичните неврони намалят функционалният си капацитет или просто загиват. Целта на лечението при деменциите е да се увеличи нивото на ацетилхолин в невронните синапси, предимно чрез инхибиране на разграждането му.

Никое от лекарствата използвани понастоящем за лечение на деменция не повлиява патофизиологията на заболяването

Холинестеразни инхибитори

Както вече споменх холинестеразата е ензима, който разгражда ацетилхолин в невронния синапс.

Холинестеразните инхибитори се ползват в наши дни като нервнопаралитични газове или за лечение на миастения гравис.

Холинестеразните инхибитори, които се ползват за лечение на деменция имат селективност към мозъчната холинестераза и поради това имат минимални системни ефекти, които могат да бъдат лесно предвидими. Тези препарати се ползват при леки до средно тежки деменции. Най-старият препарат за лечение на деменция е Такрин, но днес употребата му е лимитирана. Галантамин притежава допълнителна активност върху никотиновите рецептори и така стимулира отделянето на ацетилхолин.

NMDA блокери

Мемантин е некомпетитивен антагонист на NMDA субтипа на глутаминовите рецептори

Механизмът по който действа Мемантин все още не е напълно изяснен.

NMDA рецепторите са заангажирани в процеса на конгнитивните функции и също така позволяват навлизането на калций в невроните, ето защо блокирането на тези рецептори блокира калциевият инфлукс т.е.намаля се и невронната възбудимост.

Препаратът е ефективен и при пациенти, които се лекуват и с холинестеразни инхибитори т.е.има терапевтичен синергизъм между двата субкласа лекарства.