Съобщения за нови лекарствени странични реакции

Genentech, Inc предупреждават здравните специалисти за повишения риск от развитие на мозъчен удар при употребата на Ranibizumab за лечение на неоваскуларна възраст-зависима макуларна дегенерация.

            Употребата на препарата в доза 0.3 мг е свързана с 0.3% риск от развитие на тази компликация, употребата на доза от 0.5 мг е свързана с 1.2% развитие на риск от тази компликация.

            Препаратът се прилага интраувеално веднъж месечно.

Комбинацията от Hydrocodone bitartrate и Ibuprofen 7.5-mg/200-mg табл.води до повишен риск от развитие на гастоинтестинално кървене, алергични реакции и повишение на кардио васкуларния риск.

 

В началото на февруари ФДА предупреди здравните специалисти, че екцесивната употребата на препарати съдържащи локални анестетици като лидокаин и други лекарства от тази фармакологична група е свързана с повишен риск от развитие на живото застрашаващи реакции.

          Това се отнася и за препаратите използвани за лечение на преждевременна яекулация.

Прочети още: Локални анестетици, странична реакция

Bayer Pharmaceuticals Corporation и FDA предупреждават здравните специалисти, че приложението на тразилол може да предизвика анафилаксия, като високо рискови за това са пациентите които са били изложени на действието на препарата в последните 12 месеца преди новото му приложение.

FDA предупреждава здравните специалисти, че приема на антидепресанти при пациенти под 24 години е свързан с повишен риск от развитие на самоубийство.

Roche и FDA уведомяват здравните специалисти, че има промяна в раздел “Предупреждения” на лекарствената монография на Tamiflu, която предупреждава за появата на повишен риск от самонараняване и промени в менталния статус (делир) при пациентите употребяващи препарата.

Novartis и FDA уведомяват здравните професионалисти относно ревизията на секцията “Предупреждения” на лекарствената монография на Gleevec, което описват възможността от развитие на тежко степенна конгестивна сърдечна недостатъчност и левокамерна вентрикуларна дисфункция при пациенти употребяващи препарата. Повечето пациенти при които се развиват тези странични реакции имат коморбидност като предишна положителна анамнеза за прекарано сърдечно заболяване.

През Октомври FDA одобри допълнение препоръките за лекарствена терапия с Lamivudine/Zidovudine (Combivir) плюс Interferon-Alfa. Предупреждението е базирано върху съобщенията за развитие на хепатотоксичност понякога фатална при коинфектирани пациенти с вируса на хепатит С и HIV лекувани с тази комбинация. Въз основа на това се препоръчва при пациентите приемащи пиримидинови нуклеозидни аналози като Комбивир да бъдат мониторирани за развитие на хепатотоксичиност. Ако се наблюдава повишение на чернодробните трансаминази терапията трябва да бъде прекратена като неподходяща.

    Надзорния съвет на FDA обсъди в края на Септември анализите от две проучвания за безопасността на Trasylol (aprotinin), които показват че продължителната употреба на препарата може да доведе до развитие на бъбречна увреда, да повиши риска от развитие на внезапна смърт и да доведе до развитие на сърдечна недостатъчност. Препоръчва се лекарите да ограничат употребата на препарата до условията на спешност. Пациентите, които приемат Тразилол продължително време трябва да бъдат мониторирани за поява на токсичност особено бъбречна, сърдечна или мозъчна.

             Sanofi-Aventis информира здравните специалисти, че има промени в профила на лекарствената информация за техния препарат Telithromycin (Ketek).

            В продуктовата монография е включена усъвременена информация за поява на тежка и потенциално фатална хепатотоксичност при пациенти приемащи този антибиотик.

            В монографията също е включена информация за настъпване на синкоп по време на приема на лекарството и екзацербация на заболяването при пациенти с миастения гравис, които приемат препарата.

            В повечето случаи хепатотоксичността е била обратима, но е наблюдавана също смърт на пациент по време на употреба на препарата.

            Въз основа на натрупаните наблюдения са направени следните препоръки:

  • Ketek е противопоказан за употреба при пациенти с анамнеза за прекаран хепатит или жълтеница.
  • Ketek е противопоказан а употреба при пациенти с известна свръхчувствителност към кетолиди (нова група макролидни антибиотици)
  • Приема на препарата се преустановява при поява на симптоми на хепатит или след елевация на чернодробните трансаминази.
  • Ketek не се препоръчва за употреба при пациенти с миастения гравис.
  • Пациентите трябва да са информирани за възможността от развитие на синкоп по време на терапията с този препарат, който може да настъпи по време на обичайната им ежедневна активност като например каране на колело.
  • 28-03-2007: включени са в лекарствените монографии следните данни: (1) в раздел противопоказания: миастения гравис (2) в раздел показания отпада индикацията: лечение на остри екзацербации на ХОББ и остър бактериален синузит; (3) препоръка към здравните специалисти за осведямат пациенитите си за възможността за поява на следните странични реакции: екзацербация на миастения гравис, хепатотоксичност; визуални нарушения и загуба на съзнание